جدول تعرفه های گروه کالاهای اولویت ۱۰ براساس آخرین تغییرات فهرست گروه کالایی ۱۰ و لیست تعرفه کالاهای اولویت دهم گمرک جمهوری اسلامی ایران

رکد تعرفهشرح تعرفه ( کالا )
۱۰۷۱۳۱۰۰- - لوبیا از گونه های ( Radiara Vigna Wilezek یا Uigna Mllugo Hepper )
۲۰۱۰۱۲۱۰۰- - حیوانات مولد نژاد خالص
۳۰۱۰۱۲۹۹۰- - - سایر
۴۰۱۰۱۳۰۰۰- الاغ
۵۰۱۰۱۹۰۰۰- سایر
۶۰۱۰۵۱۱۹۰- - - سایر
۷۰۱۰۵۱۲۹۰- - - سایر
۸۰۱۰۵۱۳۰۰- - مرغابی ها
۹۰۱۰۵۱۴۰۰غازها
۱۰۰۱۰۵۱۵۰۰ماکیان گینه ای
۱۱۰۱۰۵۹۴۱۰- - - مرغ هیبرید تجاری
۱۲۰۲۰۷۱۳۱۰- - - قطعات تازه یا سرد کرده مرغ
۱۳۰۲۰۷۱۳۲۰- - - احشاء تازه یا سرد کرده مرغ
۱۴۰۲۰۷۱۴۲۰- - - قطعات
۱۵۰۲۰۷۱۴۳۰- - - احشاء
۱۶۰۳۰۳۸۱۰۰- - سگ ماهی و انواع کوسه ها
۱۷۰۳۰۳۸۲۰۰- - سفره ماهی ( Rajidea )
۱۸۰۳۰۳۸۳۰۰- - ماهی نیش دندان ( Dissostichus spp )
۱۹۰۳۰۳۹۰۰۰- جگر و تخم ماهی
۲۰۰۳۰۴۳۲۰۰- - گربه ماهی (.Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp)
۲۱۰۳۰۴۴۲۰۰- - انواع ماهی قزل آلا (oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogastersalmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua)
۲۲۰۳۰۴۴۶۰۰- - ماهی نیش دندان ( Dissostichus spp )
۲۳۰۳۰۵۵۹۰۰- - سایر
۲۴۰۳۰۵۷۱۰۰- - باله کوسه
۲۵۰۳۰۵۷۲۰۰- - سر ماهی، دم و امعاء
۲۶۰۳۰۵۷۹۰۰- - سایر
۲۷۰۳۰۸۳۰۰۰- عروس دریایی (Rhopilema spp)
۲۸۰۴۰۴۲۰۹۰- - سایر
۲۹۰۴۰۷۱۱۹۰- - - سایر
۳۰۰۴۰۷۱۹۰۰- - سایر
۳۱۰۴۰۷۲۰۱۰- - - تخم خوراکی
۳۲۰۴۰۷۲۰۹۰- - - سایر
۳۳۰۴۰۷۲۹۰۰- سایر
۳۴۰۴۰۷۹۰۰۰- - سایر
۳۵۰۴۰۸۱۹۰۰- - سایر
۳۶۰۴۰۸۹۹۰۰ - نخود فرنگی (Pisum sativum)
۳۷۰۷۱۳۳۴۰۰- - بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)
۳۸۰۷۱۳۳۵۰۰- - لوبیا چشم بلبلی
۳۹۰۷۱۳۵۰۰۰- باقلا از نوع ( Vicia faba ) و باقلای علوفه ای از نوع ( Vicia faba equina )
۴۰۰۷۱۳۶۰۰۰- پیگون (Pigeon peas)
۴۱۰۷۱۳۹۰۰۰- سایر
۴۲۰۷۱۴۱۰۰۰ - ریشه مانیوک (Cassava)
۴۳۰۷۱۴۲۰۰۰- سیب زمینی شیرین
۴۴۰۷۱۴۳۰۰۰- سیب زمینی هندی
۴۵۰۷۱۴۴۰۰۰- قلقاس (Taro)
۴۶۰۹۰۳۰۰۱۰- - - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
۴۷۰۹۰۳۰۰۹۰- - - سایر
۴۸۰۹۰۴۱۱۱۰- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی
۴۹۰۹۰۴۱۲۱۰- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی
۵۰۰۹۰۴۱۲۹۰- - - سایر
۵۱۰۹۰۴۲۱۱۰- - - در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی
۵۲۰۹۰۴۲۱۹۰- - - سایر
۵۳۰۹۰۴۲۲۱۰- - - در بسته بندی برای خرده فروشی
۵۴۱۰۰۸۴۰۰۰- فونیو Fonio
۵۵۱۰۰۸۹۰۰۰- سایر غلات
۵۶۱۱۰۳۱۹۰۰- - سایر
۵۷۱۱۰۳۲۰۰۰- به هم فشرده به صورت حبه
۵۸۱۱۰۴۱۲۰۰- - از جو دو سر
۵۹۱۱۰۴۱۹۰۰- - از سایر غلات
۶۰۱۱۰۴۲۲۰۰- - از جو دو سر
۶۱۱۱۰۴۲۹۰۰- - از سایر غلات
۶۲۱۱۰۴۳۰۰۰- جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده
۶۳۱۱۰۵۱۰۰۰- آرد، زبره و پودر
۶۴۱۱۰۶۱۰۰۰- از سبزیجات غلافدار خشک کرده شماره ۰۷۱۳
۶۵۱۱۰۶۲۰۰۰- از ساگو یا از ریشه ها یا غده های زیر خاکی شماره ۰۷۱۴
۶۶۱۲۱۲۲۹۰۰- - سایر
۶۷۱۲۱۲۹۱۰۰- - چغندر قند
۶۸۱۲۱۳۰۰۰۰کاه و پوست غلات، آماده نشده، حتی قطعه قطعه شده، آسیاب شده، فشرده شده (Pressed ) یا به هم فشرده به شکل حبه.
۶۹۱۲۱۴۱۰۰۰- یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
۷۰۱۲۱۴۹۰۰۰- سایر
۷۱۱۳۰۱۹۰۲۰- - - آنغوزه ( تلخ و شیرین )
۷۲۱۵۱۲۱۹۰۰- - سایر
۷۳۱۵۱۲۲۹۰۰- - سایر
۷۴۱۵۱۳۱۹۱۰- - - در بسته بندی های خرده فروشی
۷۵۱۵۱۳۲۹۹۹- - - - سایر
۷۶۱۵۱۴۱۹۰۰- - سایر
۷۷۱۵۱۵۲۹۰۰- - سایر
۷۸۱۵۲۱۹۰۹۰- - - سایر
۷۹۱۹۰۲۱۱۰۰- - حاوی تخم مرغ
۸۰۱۹۰۲۱۹۰۰- - سایر
۸۱۱۹۰۴۱۰۰۰- فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.
۸۲۲۰۰۹۱۲۰۰- - یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند
۸۳۲۰۰۹۲۱۰۰- - با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند
۸۴۲۰۰۹۳۱۰۰- - با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند
۸۵۲۱۰۴۱۰۰۰- سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها
۸۶۲۱۰۴۲۰۰۰- فرآورده های غذایی مرکب ( Composite ) ، هموژنیزه
۸۷۲۱۰۵۰۰۰۰بستنی و سایر شربت های یخ زده ( Edible Ice ) ، حتی دارای کاکائو.
۸۸۲۱۰۶۹۰۸۵- - - آدامس بدون قند
۸۹۲۲۰۱۱۰۰۰- آب معدنی و آب گازدار شده
۹۰۲۲۰۱۹۰۰۰- سایر
۹۱۲۲۰۲۱۰۰۰- آب، همچنین آب های معدنی و آب های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
۹۲۲۲۰۲۹۰۱۰- - - مکمل های غذایی مایع (نوشیدنی)
۹۳۲۲۰۲۹۰۹۰- - - سایر
۹۴۲۳۰۹۱۰۰۰- بسته بندی شده برای غذا سگ یا گربه به صورت خرده فروشی
۹۵۲۴۰۲۱۰۰۰- سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون
۹۶۲۵۱۵۱۲۰۰- - فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل
۹۷۲۵۱۷۱۰۱۰- - - قلوه سنگ، ریگ، ریگ های صاف و سنگ های چخماق
۹۸۲۸۵۳۰۰۱۰- - - آب مقطر
۹۹۳۰۰۵۱۰۲۰- - - چسب زخم انگشتی
۱۰۰۳۰۰۵۱۰۳۰- - - مشمع طبی
۱۰۱۳۰۰۵۹۰۱۰- - - باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله ای، لنوگاز ساده، رول پنبه ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی
۱۰۲۳۲۰۹۱۰۴۰- - - رنگ ها و پوشش های ساختمانی
۱۰۳۳۴۰۲۲۰۱۰- - - دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده های همانند با بسته بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی
۱۰۴۳۴۰۲۲۰۲۰- - - پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده های همانند با بسته بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو
۱۰۵۳۴۰۲۲۰۹۰- - - سایر
۱۰۶۳۶۰۴۱۰۰۰- اشیاء برای آتش بازی
۱۰۷۳۶۰۴۹۰۰۰- سایر
۱۰۸۳۶۰۵۰۰۰۰کبریت ها، غیر از اشیاء فن آتش بازی شماره ۳۶۰۴
۱۰۹۳۸۱۹۰۰۱۰- - - مایع ترمز آماده
۱۱۰۳۸۲۰۰۰۰۰فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) Preparation prepared
۱۱۱۳۸۲۵۱۰۰۰- زباله شهرداری ها
۱۱۲۳۸۲۵۲۰۰۰- گل و لای فاضلاب
۱۱۳۳۸۲۵۳۰۰۰- ضایعات کلینیکی
۱۱۴۳۸۲۵۴۱۰۰- - هالوژنه
۱۱۵۳۸۲۵۴۹۰۰- - سایر
۱۱۶۳۸۲۵۵۰۰۰- ضایعات محلول ها حاصل از شستشوی سطح فلزات، ضایعات مایعات هیدرولیکی، ضایعات مایعات ترمز و مایعات ضدیخ
۱۱۷۳۸۲۵۶۱۰۰- - عمدتاً حاوی اجزاء تشکیل دهنده آلی
۱۱۸۳۸۲۵۶۹۰۰- - سایر
۱۱۹۳۸۲۵۹۰۰۰- سایر
۱۲۰۴۲۰۲۲۲۹۰- - - سایر
۱۲۱۴۲۰۲۲۹۰۰- - سایر
۱۲۲۴۲۰۲۳۱۰۰- - با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی
۱۲۳۴۲۰۲۳۲۰۰- - با سطح خارجی از ورق های موادپلاستیکی یا از مواد نسجی
۱۲۴۴۲۰۲۳۹۰۰- - سایر
۱۲۵۴۲۰۲۹۱۰۰- - با سطح خارجی از چرم طبیعی از چرم یا از چرم ترکیبی
۱۲۶۴۲۰۲۹۲۰۰- - با سطح خارجی از ورق های مواد پلاستیکی یا از مواد نسجی
۱۲۷۴۲۰۲۹۹۰۰- - سایر
۱۲۸۴۲۰۳۱۰۰۰- لباس
۱۲۹۴۲۰۳۲۱۰۰- - مخصوص ورزش
۱۳۰۴۲۰۳۲۹۰۰- - سایر
۱۳۱۴۲۰۳۳۰۰۰- کمربند، حمایل و بند شمشیر
۱۳۲۴۲۰۳۴۰۰۰- سایر منضمات لباس
۱۳۳۴۲۰۵۰۰۹۱- - - اشیاءاز چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشین آلات یا وسایل مکانیکی یا برای مصارف فنی
۱۳۴۴۲۰۵۰۰۹۲- - - - سایر
۱۳۵۴۸۱۸۱۰۰۰- کاغذ توالت
۱۳۶۴۸۱۸۲۰۰۰- دستمال، دستمال پاک کردن آرایش و حوله
۱۳۷۴۸۱۸۳۰۰۰- رومیزی و دستمال سفره
۱۳۸۴۸۱۸۵۰۰۰- لباس و متفرعات لباس
۱۳۹۴۸۱۸۹۰۹۰- - - سایر
۱۴۰۴۹۰۷۰۰۱۰- - - تمبر باطل نشده وارداتی توسط دولت
۱۴۱۴۹۰۷۰۰۲۰- - - تمبر باطل نشده وارداتی توسط غیردولت
۱۴۲۴۹۰۷۰۰۳۰- - - اسکناس رایج و نو
۱۴۳۴۹۰۷۰۰۴۰- - - چک های مسافرتی رایج و نو
۱۴۴۴۹۰۷۰۰۹۰- - - سایر
۱۴۵۴۹۰۹۰۰۰۰کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات.
۱۴۶۴۹۱۰۰۰۰۰تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود.
۱۴۷۴۹۱۱۱۰۰۰- محصولات چاپی تبلیغاتی تجاری، کاتالوگ های بازرگانی و همانند
۱۴۸۴۹۱۱۹۱۰۰- - تصاویر، گراورها، عکس ها
۱۴۹۴۹۱۱۹۹۱۰- - - نقشه های تعلیمی، علمی و جغرافیایی تجسمی و بدون مشخصات توپوگرافی
۱۵۰۴۹۱۱۹۹۳۰- - - بلیط، بارنامه و برنامه پرواز
۱۵۱۵۰۰۳۰۰۰۰ضایعات ابریشم (شامل پیله های نامناسب برای قرقره پیچ (Reeling) ضایعات نخ و انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی (Tted stock game)
۱۵۲۵۳۰۱۱۰۰۰- کتان، خام یا خیسانده
۱۵۳۵۳۰۱۲۱۰۰- - خردشده یا از ساقه جدا شده
۱۵۴۵۳۰۱۲۹۰۰- - سایر
۱۵۵۵۳۰۱۳۰۰۰- آخال و ضایعات کتان
۱۵۶۵۳۰۳۱۰۱۰- - - الیاف کهنه کنف
۱۵۷۵۷۰۲۴۲۰۰- - از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی
۱۵۸۵۷۰۲۴۹۰۰- - از سایر مواد نسجی
۱۵۹۵۷۰۲۵۰۰۰- سایر، نه با ساختار پرزدار (Not of pile) پرداخت نشده (Not made up)
۱۶۰۵۷۰۲۹۱۰۰- - از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
۱۶۱۵۷۰۲۹۱۱۰- - - احرامی (سجاده)
۱۶۲۵۷۰۲۹۱۹۰- - - سایر
۱۶۳۵۷۰۲۹۲۰۰- - از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی
۱۶۴۵۷۰۲۹۹۰۰- - از سایر مواد نسجی
۱۶۵۵۷۰۲۹۹۱۰- - - زیلو
۱۶۶۵۷۰۲۹۹۹۰- - - سایر
۱۶۷۵۷۰۳۱۰۰۰- از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
۱۶۸۵۷۰۳۲۰۰۰- از نایلون یا از سایر پلی آمیدها
۱۶۹۵۷۰۳۳۰۰۰- از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی
۱۷۰۵۷۰۳۹۰۰۰- از سایر مواد نسجی
۱۷۱۵۷۰۴۱۰۰۰- چهارگوش، که مساحت آن حداکثر ۳/۰ مترمربع است
۱۷۲۵۷۰۴۹۰۱۰- - - کفپوش نسجی از نمد
۱۷۳۹۱۰۳۱۰۰۰- که با نیروی برق کار می کنند
۱۷۴۹۱۰۳۹۰۰۰- سایر
۱۷۵۹۱۰۵۱۱۰۰- - که با نیروی برق کار می کنند
۱۷۶۹۱۰۵۱۹۰۰- - سایر
۱۷۷۹۱۰۵۲۱۰۰- - که با نیروی برق کار می کنند
۱۷۸۹۱۰۵۲۹۰۰- - سایر
۱۷۹۹۱۰۵۹۱۰۰- - که با نیروی برق کار می کنند
۱۸۰۹۱۰۵۹۹۰۰- - سایر
۱۸۱۹۱۰۶۱۰۰۰- ساعت ثبت کننده زمان؛ ساعت ضبط کننده زمان
۱۸۲۹۱۰۶۹۰۹۰- - سایر
۱۸۳۹۲۰۱۱۰۰۰- پیانو با سیم یازه عمودی
۱۸۴۹۲۰۱۲۰۰۰- پیانو با سیم یا زه افقی
۱۸۵۹۲۰۱۹۰۰۰- سایر
۱۸۶۹۲۰۲۱۰۰۰- که با آرشه نواخته می شوند
۱۸۷۹۲۰۲۹۰۰۰- سایر
۱۸۸۹۲۰۵۱۰۰۰- آلات بادی برنجی
۱۸۹۹۲۰۵۹۰۰۰- سایر
۱۹۰۹۲۰۶۰۰۰۰آلات موسیقی ضربی (مثلاً، طبل و دهل، کسیلوفون، سنج، قاشقک، ماراکاس).
۱۹۱۹۲۰۷۱۰۰۰- آلات شستی دار ( Keyboard ) غیر از آکاردئون
۱۹۲۹۲۰۷۹۰۰۰- سایر
۱۹۳۹۲۰۸۱۰۰۰- جعبه موزیک
۱۹۴۹۲۰۸۹۰۰۰- سایر
۱۹۵۹۲۰۹۳۰۰۰- سیم و زه آلات موسیقی
۱۹۶۹۲۰۹۹۹۰۰- - سایر
۱۹۷۹۳۰۱۱۰۰۰- اسلحه های توپخانه (مثلاً، توپ، خمپاره انداز و خمپاره):
۱۹۸۹۳۰۱۲۰۰۰- ادوات برای پرتاب موشک؛ شعله افکن؛ ادوات برای پرتاب نارنجک؛ لوله های پرتاب مواد منفجره زیر آب و سلاح های مشابه
۱۹۹۹۳۰۱۹۰۰۰- سایر
۲۰۰۹۳۰۲۰۰۰۰۹۳ یا ۰۴ رولور و طبانچه ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۹۳۰۳ می شوند.
۲۰۱۹۳۰۳۱۰۰۰- سلاح های گرم سرپر
۲۰۲۹۳۰۳۳۰۰۰- سایر کارابین های ورزشی، شکاری یا هدف گیری
۲۰۳۹۳۰۳۹۰۰۰- سایر
۲۰۴۹۳۰۴۰۰۱۰- - - شوک الکتریکی
۲۰۵۹۳۰۵۱۰۰۰- برای رولور یا طپانچه
۲۰۶۹۳۰۵۲۰۰۰- برای تفنگ های شکاری یا تفنگ های ردیف ۹۳۰۳
۲۰۷۹۳۰۵۹۱۰۰- - اسلحه جنگی مشمول شماره ۹۳۰۱
۲۰۸۹۳۰۵۹۹۰۰- - سایر
۲۰۹۹۳۰۶۲۹۰۰- - سایر
۲۱۰۹۳۰۶۳۰۰۰- سایر فشنگ ها و اجزاء و قطعات آنها
۲۱۱۹۳۰۶۹۰۰۰- سایر
۲۱۲۹۳۰۷۰۰۰۰شمشیر، قمه، سرنیزه، نیزه و سلاح های همانند و اجزاء و قطعات آنها و غلاف و نیام برای آنها.
۲۱۳۹۴۰۱۳۰۰۰- نشیمن های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع
۲۱۴۹۴۰۱۴۰۰۰- نشیمن ها غیر از نشیمن ها برای باغ یا تجهیزات اردوزنی ( Camping )، قابل تبدیل به تختخواب
۲۱۵۹۴۰۱۵۱۰۰- - از بامبو یا نخل رونده ( Rattan )
۲۱۶۹۴۰۱۵۹۰۰- - سایر
۲۱۷۹۴۰۱۶۱۰۰- - رویه شده
۲۱۸۹۴۰۱۶۹۰۰- - سایر
۲۱۹۹۴۰۱۷۱۰۰- - رویه شده
۲۲۰۹۴۰۱۷۹۰۰- - سایر
۲۲۱۹۴۰۱۸۰۱۰- - - از جاجیم
۲۲۲۹۴۰۱۸۰۹۰- - - سایر
۲۲۳۹۴۰۲۱۰۰۰- صندلی های دندانپزشکی، صندلی های آرایشگاه یا صندلی های همانند و اجزاء و قطعات آنها
۲۲۴۹۴۰۲۹۰۹۰- - - سایر
۲۲۵۹۴۰۳۱۰۰۰- مبل های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند
۲۲۶۹۴۰۳۲۰۱۰- - - مبل های آهنگری سنتی
۲۲۷۹۴۰۳۲۰۹۰- - - سایر
۲۲۸۹۴۰۳۳۰۰۰- مبل های چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرند
۲۲۹۹۴۰۳۴۰۰۰- مبل های چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند
۲۳۰۹۴۰۳۵۰۱۰- - - مبل های صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...)
۲۳۱۹۴۰۳۵۰۹۰- - - سایر
۲۳۲۹۴۰۳۶۰۱۰- - - مبل های صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم، منبت و ...)
۲۳۳۹۴۰۳۶۰۹۰- - - سایر
۲۳۴۹۴۰۳۷۰۰۰- مبل ها از مواد پلاستیکی
۲۳۵۹۴۰۳۸۱۰۰- - از بامبو یا نخل رونده
۲۳۶۹۴۰۳۸۹۰۰- - سایر
۲۳۷۹۴۰۳۹۰۰۰- اجزاء و قطعات
۲۳۸۹۴۰۴۱۰۰۰- قسمت فنری تختخواب
۲۳۹۹۴۰۴۲۱۰۰- - از کائوچوی اسفنجی یا ازمواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون پوشش
۲۴۰۹۴۰۴۲۹۰۰- - از سایر مواد
۲۴۱۹۴۰۴۳۰۰۰- کیسه خواب
۲۴۲۹۴۰۴۹۰۰۰- سایر
۲۴۳۹۴۰۵۱۰۱۰- - - چراغ هایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان ( LED ) ساخته شده اند
۲۴۴۹۴۰۵۱۰۹۰- - - سایر
۲۴۵۹۴۰۵۲۰۱۰چراغ هایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان ( LED ) ساخته شده اند
۲۴۶۹۴۰۵۲۰۹۰- - - سایر
۲۴۷۹۴۰۵۳۰۱۰- - - وسایلی که با دیودهای نور افشان ( LED ) کار می کنند
۲۴۸۹۴۰۵۳۰۹۰- - - سایر
۲۴۹۹۴۰۵۴۰۳۰- - - وسایل و چراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نور افشان ( LED ) ساخته شده اند
۲۵۰۹۴۰۵۴۰۴۰- - - چراغ های شیلنگی و یا نواری متشکل از دیودهای نور افشان حتی دارای تجهیزات نصب پیچی، چسبی و ( LED ) ...
۲۵۱۹۴۰۵۴۰۹۰- - - سایر
۲۵۲۹۴۰۵۵۰۱۰- - - فانوس بادی
۲۵۳۹۴۰۵۵۰۲۰- - - چراغ های توری
۲۵۴۹۴۰۵۵۰۹۰- - - سایر

صفحه لیست تعرفه های گروه کالایی با اولویت ۱۰ توسط کارشناسان مجرب وبسایت ترخیصی در حال به روز رسانی است ! آخرین به روزرسانی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ، ساعت ۰۶:۳۰