ردیفنام گمرککد گمرکزمینیدریاییهوایی
۱گمرک آبادان۴۰۳۰۰**
۲گمرک آستارا۲۰۲۰۰*
۳گمرک ابوموسی۵۰۱۱۰*
۴گمرک اراک۱۵۲۰۰*
۵گمرک اردبیل۲۵۴۰۰*
۶گمرک ارومیه۳۰۲۰۰**
۷گمرک اروندکنار۴۰۳۰۲*
۸گمرک اصفهان۱۵۱۰۰**
۹گمرک اصلاندوز۲۵۴۰۳*
۱۰گمرک البرز۱۵۳۰۰*
۱۱گمرک امانات پستی۱۰۴۰۰*
۱۲گمرک اهواز۴۰۱۰۰**
۱۳گمرک ایرانشهر۵۵۱۰۱*
۱۴گمرک ایلام۷۰۱۰۰*
۱۵گمرک اینچه برون۰۵۰۰*
۱۶گمرک بابلسر۲۰۳۰۱*
۱۷گمرک باجگیران۶۰۳۰۰*
۱۸گمرک بازارچه آستارا۲۰۲۰۱*
۱۹گمرک بازارچه باشماق۳۵۳۰۲*
۲۰گمرک بازارچه بوشهر۴۵۱۱۱*
۲۱گمرک بازارچه بیله سوار۲۵۴۰۲*
۲۲گمرک بازارچه پرویزخان۳۵۲۰۱*
۲۳گمرک بازارچه پیرانشهر۳۰۲۰۲*
۲۴گمرک بازارچه پیشین۵۵۳۰۴*
۲۵گمرک بازارچه جلفا۲۵۳۰۱*
۲۶گمرک بازارچه دوکوهانه۶۰۶۰۱*
۲۷گمرک بازارچه رازی۳۰۲۰۴*
۲۸گمرک بازارچه ساری سو۳۰۱۰۲*
۲۹گمرک بازارچه سرو۳۰۳۰۱*
۳۰گمرک بازارچه سیرانبند۳۵۳۰۴*
۳۱گمرک بازارچه سیف سقز۳۵۳۰۵*
۳۲گمرک بازارچه شوشمی۳۵۱۰۲*
۳۳گمرک بازارچه کوهک۵۵۱۰۷*
۳۴گمرک بازارچه میرجاوه۵۵۱۰۶*
۳۵گمرک بازارچه میلک۵۵۱۰۵*
۳۶گمرک بازارچه ۷۳۶۰۵۰۱*
۳۷گمرک بازارچه نوردوز۲۵۳۰۳*
۳۸گمرک بازارچه یزدان۶۰۳۰۲*
۳۹گمرک بازرگان۳۰۱۰۰*
۴۰گمرک بانه۳۵۳۰۳*
۴۱گمرک بم۵۰۶۰۴*
۴۲گمرک بندر امام خمینی۴۰۴۰۰*
۴۳گمرک بندر انزلی۲۰۱۰۰*
۴۴گمرک بندر ترکمن۲۰۵۰۱*
۴۵گمرک بندر لنگه۵۰۳۰۰*
۴۶گمرک بندر بوشهر۲۰۳۰۰*
۴۷گمرک بوالخیر۴۵۱۰۵*
۴۸گمرک بوشهر۴۵۱۰۰**
۴۹گمرک بیرجند۶۰۶۰۰*
۵۰گمرک بیله سوار۲۵۴۱۰۱*
۵۱گمرک پاوه۳۵۱۰۱*
۵۲گمرک پتروشیمی۴۰۴۰۱*
۵۳گمرک پسابندر۵۵۳۰۲*
۵۴گمرک پلدشت۳۰۱۰۱*
۵۵گمرک پهل۵۰۱۰۹*
۵۶گمرک پیرانشهر۳۰۲۰۷*
۵۷گمرک پیشین۵۵۳۰۱**
۵۸گمرک تبریز۲۵۱۰۰**
۵۹گمرک تجاری مهرآباد۱۰۱۰۱*
۶۰گمرک تیاب۵۰۱۰۵*
۶۱گمرک جاسک۵۰۵۰۰*
۶۲گمرک جلفا۲۵۳۰۰*
۶۳گمرک جنوب تهران۱۰۵۰۰*
۶۴گمرک چابهار۵۵۳۰۰*
۶۵گمرک چارک۵۰۳۰۲*
۶۶گمرک چوئیبده۴۰۳۰۳*
۶۷گمرک خارک۴۵۱۰۳*
۶۸گمرک خرم آباد۱۵۵۰۱*
۶۹گمرک خرمشهر۴۰۲۰۰*
۷۰گمرک خسروی۳۵۲۰۰*
۷۱گمرک خمیر۵۰۱۰۸*
۷۲گمرک خوی۳۰۲۰۳*
۷۳گمرک داراب۴۵۱۱۶*
۷۴گمرک درگهان۵۰۱۰۳*
۷۵گمرک دلواز۴۵۱۰۴*
۷۶گمرک دوغارون۶۰۵۰۰*
۷۷گمرک دیر۴۵۱۰۷*
۷۸گمرک دیلم۴۵۲۰۱*
۷۹گمرک ذوب آهن اصفهان۱۵۱۰۱*
۸۰گمرک رازی۳۰۳۰۲*
۸۱گمرک رفسنجان۵۰۶۰۱**
۸۲گمرک ریگ۴۵۲۰۲*
۸۳گمرک زابل۵۵۱۰۴*
۸۴گمرک زاهدان۵۵۱۰۰**
۸۵گمرک زنجان۸۰۱۰۰*
۸۶گمرک ساری۲۰۳۰۳**
۸۷گمرک سجافی۴۰۴۰۲*
۸۸گمرک سراوان۵۵۱۰۲*
۸۹گمرک سرخس۶۰۲۰۰*
۹۰گمرک سردشت۳۰۲۰۵*
۹۱گمرک سرو۳۰۳۰۰*
۹۲گمرک سمنان۱۵۴۰۰*
۹۳گمرک سنندج۳۵۳۰۰*
۹۴گمرک سهلان۲۵۲۰۰*
۹۵گمرک سیرجان۵۰۶۰۲*
۹۶گمرک سیریک۵۰۱۰۷*
۹۷گمرک سیری۵۰۳۰۵*
۹۸گمرک شرکت نفت۴۰۳۰۱*
۹۹گمرک شلمچه۴۰۲۰۱*
۱۰۰گمرک شهرکرد۱۰۸۰۰*
۱۰۱گمرک شهریار۱۰۳۰۰*
۱۰۲گمرک شهبد باهنر۵۰۲۰۰*
۱۰۳گمرک شهید رجایی۵۰۱۰۰*
۱۰۴گمرک شیخ صله۳۵۱۰۵*
۱۰۵گمرک شیراز۴۵۳۰۰**
۱۰۶گمرک شیو۵۰۳۰۴*
۱۰۷گمرک عسلویه۴۵۱۰۸*
۱۰۸گمرک غرب تهران۱۰۲۰۰*
۱۰۹گمرک فرودگاه امام خمینی۱۰۱۰۳*
۱۱۰گمرک فرودگاه پیام۱۰۱۰۲*
۱۱۱گمرک فرودگاه رشت۲۰۴۰۰*
۱۱۲گمرک فرودگاه لار۴۵۱۱۴*
۱۱۳گمرک فرودگاه لامرد۴۵۱۱۵*
۱۱۴گمرک قشم۵۰۱۰۲**
۱۱۵گمرک قم۹۰۱۰۰*
۱۱۶گمرک کرج۱۰۲۰۱*
۱۱۷گمرک گرگان۵۰۱۰۶*
۱۱۸گمرک کرمان۵۰۶۰۰**
۱۱۹گمرک کرمانشاه۳۵۱۰۰**
۱۲۰گمرک کشتی سازی خلیج فارس۵۰۱۰۱*
۱۲۱گمرک کنارک۵۵۳۰۳*
۱۲۲گمرک کنگ۵۰۳۰۱*
۱۲۳گمرک کنگان۴۵۱۰۶*
۱۲۴گمرک کیش۵۰۴۰۰**
۱۲۵گمرک گرگان۲۰۵۰۲*
۱۲۶گمرک گناوه۴۵۲۰۰*
۱۲۷گمرک لافت۵۰۲۰۳*
۱۲۸گمرک لاوان۵۰۳۰۳*
۱۲۹گمرک لطف آباد۶۰۴۰۰*
۱۳۰گمرک ماهشهر۴۰۴۰۳*
۱۳۱گمرک مجتمع فولاد اهواز۴۰۱۰۱*
۱۳۲گمرک مجتمع فولاد مبارکه۱۵۱۰۲*
۱۳۳گمرک مراغه۲۵۵۰۰*
۱۳۴گمرک مریوان۳۵۳۰۱*
۱۳۵گمرک مشهد۶۰۱۰۰*
۱۳۶گمرک مشهد ( سپارد )۶۰۱۰۱*
۱۳۷گمرک منطقه آزاد چابهار۵۵۱۰۸*
۱۳۸گمرک منطقه ویژه ازنا۱۵۵۰۲*
۱۳۹گمرک منطقه ویژه بندرانزلی۲۰۶۰۰*
۱۴۰گمرک منطقه ویژه بوشهر۴۵۱۱۰۰*
۱۴۱گمرک منطقه ویژه عسلویه۴۵۴۰۰*
۱۴۲گمرک منطقه ویژه معادن و فلزات۵۰۸۰۰*
۱۴۳گمرک مهاباد۳۰۲۰۱*
۱۴۴گمرک مهرآباد۱۰۱۰۰*
۱۴۵گمرک میرجاوه۵۵۲۰۰*
۱۴۶گمرک نخل تقی۴۵۱۰۹*
۱۴۷گمرک نمایشگاه۱۰۶۰۰*
۱۴۸گمرک نوردوز۲۵۳۰۲*
۱۴۹گمرک نوسود۳۵۱۰۳*
۱۵۰گمرک هرمز۵۰۱۰۴*
۱۵۱گمرک همدان۱۵۵۰۰*
۱۵۲گمرک هندیجان۴۰۴۰۴*
۱۵۳گمرک یزد۵۰۶۰۳**