جدول تعرفه گمرکی سال ۱۳۹۶ به همراه کد تعرفه گمرکی، حقوق گمرکی و واردات کالا بر اساس آخرین تغییرات اولویت های کالاهای گمرکی

جهت مشاهده یادداشت های مربوط به جداول کد تعرفه ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال ۱۳۹۵ اینجا کلیک نمایید.

شماره تعرفهنوع کالامجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانیمالیات ارزش افزودهSUQکد کشور دارنده تعرفه ترجیحیملاحظات
۰۱۰۱اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده
- اسب ها :
۰۱۰۱۲۱۰۰- - حیوانات مولد نژاد خالص۵U
۰۱۰۱۲۹- - سایر :
۰۱۰۱۲۹۱۰- - - اسب برای مسابقه۲۶U
۰۱۰۱۲۹۹۹۰- - - سایر۲۶U
۰۱۰۱۳۰۰۰- الاغ۵U
۰۱۰۱۹۰۰۰- سایر۲۶U
۰۱۰۲حیوانات زنده از نوع گاو
- گاو :
۰۱۰۲۲۱- - مولد نژاد خالص :
۰۱۰۲۲۱۱۰- - - گاو شیری۵U۸
۰۲۰۲۲۱۲۰- - - گاو گوشتی۵U۸
۰۱۰۲۲۱۹۰ - - - سایر۵U۸
۰۱۰۲۲۹۰۰- - سایر۵U
- بوفالو :
۰۱۰۲۳۱۰۰- - مولد نژاد خالص۵U
۰۱۰۲۳۹۰۰- - سایر۵U
۰۱۰۲۹۰۰۰- سایر۵U
۰۱۰۳حیوانات زنده از نوع خوک*
۰۱۰۳۱۰۰۰- مولد نژاد خالص۵U
- سایر :
۰۱۰۳۹۱۰۰- - به وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم۵U
۰۱۰۳۹۲۰۰- - به وزن ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر۵U
۰۱۰۴حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز
۰۱۰۴۱۰- از نوع گوسفند :
۰۱۰۴۱۰۱۰- - - گوسفند مولد نژاد خالص۵U
۰۱۰۴۱۰۹۰- - - سایر۵U
۰۱۰۴۲۰- از نوع بز :
۰۱۰۴۲۰۱۰- - - بز مولد نژاد خالص۵
۰۱۰۴۲۰۹۰- - - سایر۵
۰۱۰۵ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار
به وزن ۱۸۵ گرم و کمتر :
۰۱۰۵۱۱- - مرغ و خروس
۰۱۰۵۱۱۱۰- - - جوجه اجداد گوشتی یکروزه۵U
۰۱۰۵۱۱۲۰- - - جوجه مادر گوشتی یکروزه۵U
۰۱۰۵۱۱۳۰- - - جوجه اجداد تخم گذار یکروزه۵U
۰۱۰۵۱۱۴۰- - - جوجه مادر یکروزه تخم گذار۵U
۰۱۰۵۱۱۵۰- - - جوجه یکروزه گوشتی۵U
۰۱۰۵۱۱۶۰- - - جوجه یکروزه تخم گذار۵U
۰۱۰۵۱۱۹۰- - - سایر۱۵U
۰۱۰۵۱۲- - بوقلمون :
۰۱۰۵۱۲۱۰- - - مولد نژاد خالص۵U
۰۱۰۵۱۲۲۰- - - جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون۱۰U
۰۱۰۵۱۲۹۰- - - سایر۵U
۰۱۰۵۱۳۰۰- - مرغابی ها۱۵U
۰۱۰۵۱۴۰۰- - غازها۵U
۰۱۰۵۱۵۰۰- - مرغ شاخدار۵U
- سایر :
۰۱۰۵۹۴- - مرغان خانگی
۰۱۰۵۹۴۱۰- - - مرغ هیربد تجاری۳۲U
۰۱۰۵۹۴۲۰- - - پولت مرغ تخم گذار۳۲U
۰۱۰۵۹۴۹۰- - - سایر۳۲U
۰۱۰۵۹۹۰۰- - سایر۳۲U
۰۱۰۶سایر حیوانات زنده
۰۱۰۶۱۱- پستانداران :
۰۱۰۶۱۱۱۰ - - میمون ها
۰۱۰۶۱۱۹۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۱۲- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۱۲۱۰- - نهنگ ها، دولفین ها و خوک های دریایی (پستاندارن از راسته Cetacea)، نهنگ های کوچک دریایی و گاور دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک های دریایی، شیردل دریایی و گراز ماهی ها (پستانداران از گونه Pinnipedio)
۰۱۰۶۱۲۹۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۱۳۰۰- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۱۴۰۰- - شترها و سایر گونه های شتر۵U
۰۱۰۶۱۹- - خرگوش ها و خرگوش ها صحرایی۱۵U
۰۱۰۶۱۹۱۰- - سایر :
۰۱۰۶۱۹۲۰- - - سگ و گربه معمولی۴۰U
۰۱۰۶۱۹۳۰- - - سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما۵U
۰۱۰۶۱۹۹۰- - - سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی۵U
- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۲۰- خزندگان از جمله مار و لاک پشت دریایی
۰۱۰۶۲۰۱۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۲۰۹۰- - - سایر۱۵U
- پرندگان :
۰۱۰۶۳۱- - پرندگان شکاری :
۰۱۰۶۳۱۱۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۳۱۹۰- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۳۲- - طوطی ها ( از جمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز )
۰۱۰۶۳۲۱۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۳۲۹۰- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۳۳- - شترمرغ ها، شتر مرغ استرالیایی
۰۱۰۶۳۳۱۰- - - شترمرغ بالغ مولد۵U
۰۱۰۶۳۳۲۰- - - شترمرغ استرالیایی۱۵U
۰۱۰۶۳۳۲۰- - - جوجه یکروزه شترمرغ۵U
۰۱۰۶۳۳۹۰- - - سایر۱۰U
۰۱۰۶۳۹- - سایر :
۰۱۰۶۳۹۱۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۳۹۹۰- - - سایر۵U
- حشرات
۰۱۰۶۴۱- - زنبورها :
۰۱۰۶۴۱۱۰- - - کلنی زنبور عسل۳۲U
۰۱۰۶۴۱۲۰- - - ملکه زنبور عسل۱۰U
۰۱۰۶۴۱۳۰- - - سایر۱۵U
۰۱۰۶۴۹۰۰- - سایر۱۵U
۰۱۰۶۹۰- سایر :
۰۱۰۶۹۰۱۰- - - برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی۵U
۰۱۰۶۹۰۲۰- - - عوامل ماکرو ارگانیسم ( عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه )۵U
۰۱۰۶۹۰۹۰- - - سایر۵U
۰۲۰۱گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.
۰۲۰۱۱۰ـ لاشه یاشقه:
۰۲۰۱۱۰۱۰ـ ـ ـ گوساله (Veal)۱۵Kg
۰۲۰۱۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۱۲۰ـ سایر قطعات با استخوان:
۰۲۰۱۲۰۱۰ـ ـ ـ ران۱۵Kg
۰۲۰۱۲۰۲۰ـ ـ ـ راسته۱۵Kg
۰۲۰۱۲۰۳۰ـ ـ ـ سردست و سینه۱۵Kg
۰۲۰۱۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۱۳۰ـ بی‌استخوان:
۰۲۰۱۳۰۱۰ـ ـ ـ ران۱۵Kg
۰۲۰۱۳۰۲۰ـ ـ ـ راسته۱۵Kg
۰۲۰۱۳۰۳۰ـ ـ ـ سردست و سینه۱۵Kg
۰۲۰۱۳۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۲گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.۱۵Kg
۰۲۰۲۱۰ـ لاشه یا شقه:
۰۲۰۲۱۰۱۰ـ ـ ـ گوساله (Veal)۱۵Kg
۰۲۰۲۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۲۲۰ـ سایر قطعات با استخوان:
۰۲۰۲۲۰۱۰ـ ـ ـ ران۱۵Kg
۰۲۰۲۲۰۲۰ـ ـ ـ راسته۱۵Kg
۰۲۰۲۲۰۳۰ـ ـ ـ سردست و سینه۱۵Kg
۰۲۰۲۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۲۳۰ـ بی‌استخوان:
۰۲۰۲۳۰۱۰ـ ـ ـ ران۱۵Kg
۰۲۰۲۳۰۲۰ـ ـ ـ راسته۱۵Kg
۰۲۰۲۳۰۳۰ـ ـ ـ سردست و سینه۱۵Kg
۰۲۰۲۳۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۳گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.*
ـ تازه یا سرد کرده:
۰۲۰۳۱۱۰۰ـ ـ لاشه یا شقه۱۵Kg
۰۲۰۳۱۲۰۰ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان۱۵Kg
۰۲۰۳۱۹۰۰ـ ـ سایر۱۵Kg
ـ منجمد:
۰۲۰۳۲۱۰۰ـ ـ لاشه یا شقه۱۵Kg
۰۲۰۳۲۲۰۰ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان۱۵Kg
۰۲۰۳۲۹۰۰ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۲۰۴گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
۰۲۰۴۱۰۰۰ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده۱۵Kg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:
۰۲۰۴۲۱۰۰ـ ـ لاشه یا شقه۱۵Kg
۰۲۰۴۲۲۰۰ـ ـ سایر قطعات با استخوان۱۵Kg
۰۲۰۴۲۳۰۰ـ ـ بی‌استخوان۱۵Kg
۰۲۰۴۳۰۰۰ـ لاشه و شقه بره، منجمد۱۵Kg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:
۰۲۰۴۴۱۰۰ـ ـ لاشه یا شقه۱۵Kg
۰۲۰۴۴۲۰۰ـ ـ سایر قطعات با استخوان۱۵Kg
۰۲۰۴۴۳۰۰ـ ـ بی‌استخوان۱۵Kg
۰۲۰۴۵۰۰۰ـ گوشت بز۱۵Kg
۰۲۰۵۰۰۰۰گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.۴۰Kg
۰۲۰۶احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.
۰۲۰۶۱۰۰۰ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده۴۰Kg
ـ از نوع گاو، منجمد:
۰۲۰۶۲۱۰۰ـ ـ زبان۴۰Kg
۰۲۰۶۲۲۰۰ـ ـ جگر۴۰Kg
۰۲۰۶۲۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۲۰۶۳۰۰۰ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده۵Kg*
ـ از نوع خوک، منجمد:
۰۲۰۶۴۱۰۰ـ ـ جگر۵Kg*
۰۲۰۶۴۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg*
۰۲۰۶۸۰۰۰ـ سایر، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۶۹۰۰۰ـ سایر، منجمد۴۰Kg
۰۲۰۷۰۱، تازه، سردکرده یا منجمد.گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره ۰۵
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):
۰۲۰۷۱۱۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده۱۵Kg
۰۲۰۷۱۲۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد۱۵Kg
۰۲۰۷۱۳ـ ـ قطعات و احشاء، تازه یا سرد کرده:
۰۲۰۷۱۳۱۰ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ۴۰Kg
۰۲۰۷۱۳۲۰ـ ـ ـ احشاء تازه یا سرد کرده مرغ۴۰Kg
۰۲۰۷۱۴ـ ـ قطعات و احشاء منجمد:
۰۲۰۷۱۴۱۰ـ ـ ـ خمیر۵۵Kg
۰۲۰۷۱۴۲۰ـ ـ ـ قطعات۵۵Kg
۰۲۰۷۱۴۳۰ـ ـ ـ احشاء۵۵Kg
ـ از بوقلمون:
۰۲۰۷۲۴۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۲۵۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد۴۰Kg
۰۲۰۷۲۶۰۰ـ ـ قطعات و احشاء تازه یا سردکرده۵۵Kg
۰۲۰۷۲۷ـ ـ قطعات و احشاء، منجمد:
۰۲۰۷۲۷۱۰ـ ـ ـ خمیر۵۵Kg
۰۲۰۷۲۷۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
ـ از مرغابی‌ها:
۰۲۰۷۴۱۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۴۲۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد۴۰Kg
۰۲۰۷۴۳۰۰ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده۴۰Kg
۰۲۰۷۴۴۰۰ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۴۵۰۰ـ ـ سایر، منجمد۴۰Kg
ـ از غازها:
۰۲۰۷۵۱۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۵۲۰۰ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد۴۰Kg
۰۲۰۷۵۳۰۰ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۵۴۰۰ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده۴۰Kg
۰۲۰۷۵۵۰۰ـ ـ سایر، منجمد۴۰Kg
۰۲۰۷۶۰۰۰ـ مرغ شاخدار۴۰Kg
۰۲۰۸سایر گوشت‌ها و احشاء خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
۰۲۰۸۱۰۰۰ـ از خرگوش اهلی یا وحشی۲۰Kg
۰۲۰۸۳۰۰۰ـ از میمون‌ها (Primates)۲۰Kg
۰۲۰۸۴۰۰۰ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)۲۰Kg
۰۲۰۸۵۰۰۰ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)۲۰Kg
۰۲۰۸۶۰۰۰ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)۲۰Kg
۰۲۰۸۹۰۰۰ـ سایر۲۰Kg
۰۲۰۹چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.*
۰۲۰۹۱۰۰۰ـ از خوک‌ها۵Kg
۰۲۰۹۹۰۰۰ـ‌ سایر۵Kg
۰۲۱۰گوشت و احشاء گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشاء گوشت.
ـ گوشت خوک:
۰۲۱۰۱۱۰۰ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان۵Kg*
۰۲۱۰۱۲۰۰ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن۵Kg*
۰۲۱۰۱۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg*
۰۲۱۰۲۰۰۰ـ گوشت حیوانات از نوع گاو۴۰Kg
- سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت:
۰۲۱۰۹۱۰۰-- از میمون۴۰Kg
۰۲۱۰۹۲۰۰(پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). -- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی۳۲Kg
۰۲۱۰۹۳۰۰-- از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)۳۲Kg
۰۲۱۰۹۹۰۰-- سایر۳۲Kg
۰۳۰۱ماهی‌های زنده.
ـ ماهی‌های زینتی:
۰۳۰۱۱۱۰۰ـ ـ آب شیرین۱۵Kg
۰۳۰۱۱۹۰۰سایر ـ ـ۱۵Kg
ـ سایر ماهی‌های زنده:
۰۳۰۱۹۱ـ ـ ‌قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
۰۳۰۱۹۱۱۰ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش۵Kg
۰۳۰۱۹۱۲۰ـ ـ ـ تخم چشم‌زده۵Kg
۰۳۰۱۹۱۹۰ـ ـ ـ‌ سایر۳۲Kg
۰۳۰۱۹۲۰۰ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)۵Kg
۰۳۰۱۹۳ـ ـ کپور:
(Cyprinus Carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)
۰۳۰۱۹۳۱۰ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش۵Kg
۰۳۰۱۹۳۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۳۰۱۰۰۹۴ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)۵Kg
۰۳۰۱۹۵۰۰ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب
(thunnus maccoyii)
۵Kg
۰۳۰۱۹۹ـ ـ سایر:Kg
۰۳۰۱۹۹۱۰ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش۵Kg
۰۳۰۱۹۹۲۰ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی۵Kg
۰۳۰۱۹۹۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۳۰۲ماهی، تازه یا سردکرده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره ۰۳۰۴
ماهی آزاد و قزل‌آلا، باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی: - خانواده
۰۳۰۲۱۱۰۰-- قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
۴۰Kg
۰۳۰۲۰۰۱۳ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
۲۶Kg
۰۳۰۲۱۴۰۰ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.۲۶Kg
۰۳۰۲۱۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
ـ ماهی‌های پهن،
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae),
باستثنای جگر ماهی، تخم و ماهی:
۰۳۰۲۲۱۰۰ـ ـ هالیبوت
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)
۲۶Kg
۰۳۰۲۲۲۰۰(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان۲۶Kg
۰۳۰۲۲۳۰۰ـ ـ کفشک ماهیان گونه (Solea)۲۶Kg
۰۳۰۲۲۴۰۰ـ ـ ماهی توربوت۲۶Kg
۰۳۰۲۲۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
با شکم راه‌راه(Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis) باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی: ـ ماهی‌های تن (در گونه Thunnus)، اسکیپ جک یا بوینتو
۰۳۰۲۳۱۰۰ـ ـ آلباکور۱۰Kg
۰۳۰۲۳۲۰۰ـ ـ یلوفین۱۰Kg
۰۳۰۲۳۳۰۰ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه۵Kg
۰۳۰۲۳۴۰۰ـ ـ بیگ آی۱۰Kg
۰۳۰۲۳۵۰۰ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس۱۰Kg
۰۳۰۲۳۶۰۰ـ ـ تن بلوفین جنوب۱۰Kg
۰۳۰۲۳۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
نهننگ ماهی (Clupea harengus, Clupea)، ماهی آنچوی (Engraulis)، ماهی ساردین (Sardine pilchardus.sardinops spp.)، ماهی ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)، ماهی مکرل (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ، ماهی مکرل جک و هورس (Trachurus spp.)، ماهی کوبیا (Rachycentron canadum) شمشیر ماهی یا نیزه ماهی (Xiphias gladius gladius)، به غیر از جگر و تخم ماهی
۰۳۰۲۴۱۰۰-- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)۵Kg
۰۳۰۲۴۲۰۰-- ماهی آنچوی.۵Kg
۰۳۰۲۴۳۰۰-- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)۵Kg
۰۳۰۲۴۴ـ ـ ماهی مکرل:
(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)
۰۳۰۲۴۴۱۰ـ ـ ـ بلومکرل۲۶Kg
۰۳۰۲۴۴۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۳۰۲۴۵۰۰ـ ـ جک و هورس مکرل۲۶Kg
۰۳۰۲۴۶۰۰ـ ـ کوبیا۵Kg
۰۳۰۲۴۷۰۰ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی۵Kg
ـ انواع ماهی از خانواده‌های Maeroouidae، Gadidae، Euclichthyidae، Bregmacerotidae، Merlucciidae، Mordae، Muraenolepididae به‌غیر از جگر و تخم ماهی:
۰۳۰۲۵۱۰۰-- ماهی کاد۵Kg
۰۳۰۲۵۲۰۰-- ماهی هاد داک۵Kg
۰۳۰۲۵۳۰۰-- زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)۵Kg
۰۳۰۲۵۴۰۰-- ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
۵Kg
۰۳۰۲۵۵۰۰-- زغال ماهی آلاسکا
(Theragra chalogramma)
۵Kg
۰۳۰۲۵۶۰۰-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)۵Kg
۰۳۰۲۵۹۰۰-- سایر۵Kg
ـ تیلاپیا (oreochromis spp.)
انواع گربه‌ماهی (Pangasis., silurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
انواع کپور ماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (anguila spp.)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp)، به‌غیر از جگر و تخم ماهی (Channa spp):
۰۳۰۲۷۱۰۰ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)۳۲Kg
۰۳۰۲۷۲۰۰ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)۲۶Kg
۰۳۰۲۷۳۰۰ـ ـ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)۲۶Kg
۰۳۰۲۷۴۰۰ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)۵Kg
۰۳۰۲۷۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
ـ سایر ماهی‌ها به‌غیر از جگر و تخم ماهی:
۰۳۰۲۸۱۰۰ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها۲۶Kg
۰۳۰۲۸۲۰۰ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)۲۶Kg
۰۳۰۲۸۳۰۰ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)۲۶Kg
۰۳۰۲۸۴۰۰ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)۳۲Kg
۰۳۰۲۸۵۰۰ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae)۲۰Kg
۰۳۰۲۸۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
۰۳۰۲۹۰۰۰ـ جگر و تخم ماهی۵Kg
۰۳۰۳ماهی، یخ‌زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره ۰۴/۰۳.
- ماهی آزاد به‌غیر از جگر و تخم ماهی: ( Red Salmon)
۰۳۰۳۱۱۰۰ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا۲۰Kg
۰۳۰۳۱۲۰۰ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام۲۶Kg
۰۳۰۳۱۳۰۰ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)۵Kg
۰۳۰۳۱۴۰۰ـ ـ ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
۴۰Kg
۰۳۰۳۱۹۰۰ـ ـ‌ سایر۳۲Kg
ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp., clarias spp., lctaiurus spp.)، کپور (cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, hypophthalmichthys spp., spp., cirrhinus spp., mylopharyngodon piceus) ، مارماهی (Anguilla spp.)، ماهی سوف نیل (Lates niloticus) و ماهی سرماهی (Channa spp.)، به‌غیر از جگر و تخم ماهی:
۰۳۰۳۲۳۰۰(Oreochromis spp.) ـ ـ تیلاپیا۳۲Kg
۰۳۰۳۲۴۰۰ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)۳۲Kg
۰۳۰۳۲۵۰۰ـ ـ انواع ماهی کپور
(Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.)
۳۲Kg
۰۳۰۳۲۶۰۰ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)۵Kg
۰۳۰۳۲۹۰۰ـ ـ سایر۳۲Kg
ـ ماهی پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae),
باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی:
۰۳۰۳۳۱۰۰ـ ـ هالیبوت
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)
۲۰Kg
۰۳۰۳۳۲۰۰ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)۲۰Kg
۰۳۰۳۳۳۰۰ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)۲۶Kg
۰۳۰۳۳۴۰۰ـ ـ ماهی پهن۲۰Kg
۰۳۰۳۳۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ ماهی‌های تن
(از جنس Thunnus) لیستائو یا بونیت با شکم راه راه
Skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus katsywonus) pelamis,
باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی:
۰۳۰۳۴۱۰۰ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)۱۵Kg
۰۳۰۳۴۲۰۰(Thunnus albacares) ـ ـ یلوفین۵Kg
۰۳۰۳۴۳۰۰ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه۵Kg
۰۳۰۳۴۴۰۰ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)۵Kg
۰۳۰۳۴۵۰۰ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
۲۰Kg
۰۳۰۳۴۶۰۰(Thunnus maccoyii) ـ ـ تن قرمز جنوب۱۵Kg
۰۳۰۳۴۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, pallasii pallasii) و ماهی ساردین (Sardina pilchardus, Sardinops SPP)، ماهی ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus Sprattus)، ماهی مکرل (Scomber scomber gaponicas, scomber australasicus)، ماهی جک و هورس مکرل (Trachruss spp.)، کوبیا (Rachycentron canadum) شمشیر ماهی یا نیزه‌ماهی (Xiphias gladius)، به‌غیر از جگر و تخم ماهی:
۰۳۰۳۵۱۰۰ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)
۵Kg
۰۳۰۳۵۳۰۰ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)۱۰Kg
۰۳۰۳۵۴ـ ـ ماهی مکرل :
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
۰۳۰۳۵۴۱۰ـ ـ ـ بلو مکرل۵Kg
۰۳۰۳۵۴۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۳۰۳۵۵۰۰ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)۳۲Kg
۰۳۰۳۵۶۰۰ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum)۳۲Kg
۰۳۰۳۵۷۰۰ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)۱۰Kg
ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae به ‌غیر از جگر و تخم‌ ماهی:
۰۳۰۳۶۳۰۰ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)۵Kg
۰۳۰۳۶۴۰۰ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)۵Kg
۰۳۰۳۶۵۰۰ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)۱۰Kg
۰۳۰۳۶۶۰۰ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)۵Kg
۰۳۰۳۶۷۰۰ـ ـ زغال ماهی آلاسکا
(Theragra chalcogramma)
۳۲Kg
۰۳۰۳۶۸۰۰ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)۵Kg
۰۳۰۳۶۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ سایر ماهی‌ها، به‌غیر از جگر و تخم ماهی:Kg
۰۳۰۳۸۱۰۰ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها۱۰Kg
۰۳۰۳۸۲۰۰ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)۳۲Kg
۰۳۰۳۸۳۰۰ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)۱۰Kg
۰۳۰۳۸۴۰۰ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)۳۲Kg
۰۳۰۳۸۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۰۳۰۳۹۰۰۰ـ جگر و تخم ماهی۱۰Kg
۰۳۰۴فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.*
ماهی سوف‌نیل (Lates niloticus)، ماهی‌ سرماری (Channa spp): ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Lctaiurus spp.)، انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، مارماهی‌ها (Anguilla spp)،
۰۳۰۴۳۱۰۰ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)۴۰Kg
۰۳۰۴۳۲۰۰ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۳۳۰۰ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)۴۰Kg
۰۳۰۴۳۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها:
۰۳۰۴۴۱۰۰ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),
سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)
۴۰Kg
۰۳۰۴۴۲۰۰انواع ماهی قزل‌آلا
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster) ـ ـ
۵Kg
۰۳۰۴۴۳۰۰ـ ـ ماهی‌های پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
۴۰Kg
۰۳۰۴۴۴۰۰ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
۴۰Kg
۰۳۰۴۴۵۰۰-- نیزه ماهی (xiphias gladius)۴۰Kg
۰۳۰۴۴۶۰۰-- ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۴۹۰۰-- سایر۴۰Kg
ـ سایر، تازه یا سرد شده:Kg
۰۳۰۴۵۱۰۰-- تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور، مارماهی (Anguilla spp)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماهی (channa spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۵۲۰۰ـ ـ ماهی آزاد۴۰Kg
۰۳۰۴۵۳۰۰ـ ـ ماهی از خانواده‌های
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
۴۰Kg
۰۳۰۴۵۴۰۰ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)۴۰Kg
۰۳۰۴۵۵۰۰ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۵۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ماهی سوف‌نیل (Lates niloticus)، ماهی‌ سرماری (Channa spp): ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، مارماهی‌ها (Anguilla spp)، ـ فیله منجمد تیلاپیا (Oreochromis spp.)، گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio - carassius carassius -
۰۳۰۴۶۱۰۰ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)۳۲Kg
۰۳۰۴۶۲۰۰ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۶۳۰۰ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)۲۶Kg
۰۳۰۴۶۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های:
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
۰۳۰۴۷۱۰۰ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)۲۶Kg
۳۰۴۷۲۰۰ـ ـ ماهی هادداک
(Melanogrammus aeglefinus)
۴۰Kg
۰۳۰۴۷۳۰۰ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)۴۰Kg
۰۳۰۴۷۴۰۰ـ ـ ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
۲۶Kg
۰۳۰۴۷۵۰۰ـ ـ زغال ماهی آلاسکا
(Theragra chalogramma)
۲۶Kg
۰۳۰۴۷۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها:
۰۳۰۴۸۱۰۰ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)۴۰Kg
۰۳۰۴۸۲۰۰ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
۴۰Kg
۰۳۰۴۸۳۰۰ـ ـ انواع ماهی پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
۴۰Kg
۰۳۰۴۸۴۰۰ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)۳۲Kg
۰۳۰۴۸۵۰۰ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)۳۲Kg
۰۳۰۴۸۶۰۰ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
۴۰Kg
۰۳۰۴۸۷۰۰ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
۲۶Kg
۰۳۰۴۸۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ـ سایر، یخ زده
۰۳۰۴۹۱۰۰ـ ـ شمشیرماهی (Xiphias gladius)۳۲Kg
۰۳۰۴۹۲۰۰ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus)۳۲Kg
۰۳۰۴۹۳۰۰ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (anguila spp.)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp.)۴۰Kg
۰۳۰۴۹۴۰۰ـ ـ زغال ماهی آلاسکا
(theragra chalcogramma)
۴۰Kg
۰۳۰۴۹۵۰۰ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (Theraga chalcogramma)۴۰Kg
۰۳۰۴۹۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۳۰۵ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
۰۳۰۵۱۰۰۰ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان۵Kg
۰۳۰۵۲۰۰۰ـ جگر ماهی، تخم و منی‌ماهی، خشک‌کرده، دودی ‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک۱۰Kg
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌
۰۳۰۵۳۱۰۰ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (Anguilla spp.)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp).۱۰Kg
۰۳۰۵۳۲۰۰ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae۱۰Kg
۰۳۰۵۳۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :
۰۳۰۵۴۱۰۰سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)۱۵Kg
۰۳۰۵۴۲۰۰ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
۱۵Kg
۰۳۰۵۴۳۰۰ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
۱۵Kg
۰۳۰۵۴۴۰۰ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (Anguilla spp.)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp).۱۵Kg
۰۳۰۵۴۹۰۰ـ ـ سایر۱۵Kg
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی:
۰۳۰۵۵۱۰۰باگونه های
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ـ ـ ماهی کاد
۱۰Kg
۰۳۰۵۵۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی:
۰۳۰۵۶۱۰۰ـ ـ شاه‌ماهی Herring))
(Clupea pallasii Clupea harengus)
۱۰Kg
۰۳۰۵۶۲۰۰با گونه های
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ـ ـ ماهی کاد
۱۰Kg
۰۳۰۵۶۳۰۰ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)۱۵Kg
۰۳۰۵۶۴۰۰ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهی (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (Anguilla spp.)، سوف نیل (lates niloticus) و ماهی سرماری (channa spp)۲۰Kg
۰۳۰۵۶۹۰۰ـ ـ سایر۲۰Kg
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشاء خوراکی ماهی:
۰۳۰۵۷۱۰۰ـ ـ باله کوسه۲۰Kg
۰۳۰۵۷۲۰۰ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء۲۰Kg
۰۳۰۵۷۹۰۰ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۳۰۶قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان.
ـ یخ‌زده:
۰۳۰۶۱۱۰۰ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار( گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus۲۰Kg
۰۳۰۶۱۲۰۰ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus)۵۵Kg
۰۳۰۶۴۱۰۰ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه۵۵Kg
۰۳۰۶۱۵۰۰ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)۵۵Kg
۰۳۰۶۱۶۰۰ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)۵۵Kg
۰۳۰۶۱۷۰۰ـ ـ سایر انواع میگو۵۵Kg
۰۳۰۶۱۹۰۰ـ ـ سایر، همچنین،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان۳۲Kg
ـ یخ‌نزده:
۰۳۰۶۲۱۰۰ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasus)۲۰Kg
۰۳۰۶۲۲۰۰ـ ـ لابستر دریایی (گونه Homarus)۳۲Kg
۰۳۰۶۲۴۰۰ـ ـ خرچنگ دم کوتاه۲۰Kg
۰۳۰۶۲۵۰۰ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)۵۵Kg
۰۳۰۶۲۶ـ ـ انواع میگوی آب سرد(Pandalus, Crangon :crangon)
۰۳۰۶۲۶۱۰ـ ـ ـ میگو مولد زنده برای تکثیر۵Kg
۰۳۰۶۲۶۲۰ـ ـ ـ پست لار و میگوی زنده۱۰Kg
۰۳۰۶۲۶۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۳۰۶۲۷ـ ـ سایر انواع میگو:
۰۳۰۶۲۷۱۰ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر۵Kg
۰۳۰۶۲۷۲۰ـ ـ ـ پست لارومیگوی زنده۵Kg
۰۳۰۶۲۷۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۳۰۶۲۹۰۰ـ ـ سایر، همچنین، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان۵Kg
۰۳۰۷صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.
ـ صدف:
۰۳۰۷۱۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده۵Kg
۰۳۰۷۱۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten: حلزون ـ حلزون همچنین
۰۳۰۷۲۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده۵Kg
۰۳۰۷۲۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
- صدف دو کپه‌ای
(گونه perna، گونه Mytilus)
۰۳۰۷۳۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده۵Kg
۰۳۰۷۳۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ ماهی مرکب
(گونه Sepia officinalis, Rossia macrosoma، سرپاور squid، گونه Ommastrephes، گونه Loligo، گونه Nototodarus، گونه Sepioteuthis):
۰۳۰۷۴۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده۱۰Kg
۰۳۰۷۴۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ اختاپوس (گونه Octopus):
۰۳۰۷۵۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده۵Kg
۰۳۰۷۵۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۰۳۰۷۶۰۰۰دریایی آن نوع ـ حلزون باستثنای۵Kg
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :
۰۳۰۷۷۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده۲۶Kg
۰۳۰۷۷۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ صدف (Haliotis spp):Kg
۰۳۰۷۸۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده۲۶Kg
۰۳۰۷۸۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:
۰۳۰۷۹۱۰۰ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده۲۶Kg
۰۳۰۷۹۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۰۳۰۸بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرایند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان
ـ انواع خیار دریایی:
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
۰۳۰۸۱۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده۲۶Kg
۰۳۰۸۱۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
- توتیای دریایی (Strongylecentro tus spp., Paraceorots lividus, Loxechinus albus fchichinus esculentus):
۰۳۰۸۲۱۰۰ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده۲۶Kg
۰۳۰۸۲۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۰۳۰۸۳۰۰۰ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)۲۶Kg
۰۳۰۸۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۰۴۰۱شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.
۰۴۰۱۱۰۰۰ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.۳۲Kg
۰۴۰۱۲۰۰۰ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد.۳۲Kg
۰۴۰۱۴۰۰۰ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۶ درصد بیشتر ولی از ۱۰% بیشتر نباشد.۱۵Kg
۰۴۰۱۵۰۰۰ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۱۰% بشتر باشد.۱۵Kg
۰۴۰۲شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.
۰۴۰۲۱۰ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۵/۱ درصد وزنی نباشد:
۰۴۰۲۱۰۱۰ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر۱۰Kg*
۰۴۰۲۱۰۳۰ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی۴۰Kg
۰۴۰۲۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg*
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از ۵/۱ درصد وزنی باشد:
۰۴۰۲۲۱ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
۰۴۰۲۲۱۱۰ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر۵Kg
۰۴۰۲۲۱۲۰ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی۵Kg
۰۴۰۲۲۱۳۰ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی۴۰Kg
۰۴۰۲۹۰۲۱ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۴۰۲۲۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
ـ سایر:
۰۴۰۲۹۱۰۰ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده۴۰Kg
۰۴۰۲۹۹۰۰ـ ـ‌ سایر۴۰Kg
۰۴۰۳دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
۰۴۰۳۱۰ـ ماست:
۰۴۰۳۱۰۱۰ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار۵Kg
۰۴۰۳۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۳۹۰ـ سایر:
۰۴۰۳۹۰۱۰ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار۵Kg
۰۴۰۳۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۴یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. به آنها قند شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی
۰۴۰۴۱۰۰۰ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده۵Kg
۰۴۰۴۹۰۰۰ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۵مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads) کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های
۰۴۰۵۱۰ـ کره:
۰۴۰۵۱۰۱۰ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های ۵۰۰ گرمی و کمتر۵۵Kg
۰۴۰۵۱۰۲۰ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم۲۰Kg
۰۴۰۵۲۰۰۰ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان۳۲Kg
۰۴۰۵۹۰۰۰ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۶پنیر و کشک.
۰۴۰۶۱۰۰۰- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک۵۵Kg
۰۴۰۶۲۰۰۰ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع۵۵Kg
۰۴۰۶۳۰۰۰ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده۵۵Kg
۰۴۰۶۴۰۰۰ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)۵۵Kg
۰۴۰۶۹۰۰۰ـ سایر پنیرها۵۵Kg
۰۴۰۷تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی:
۰۴۰۷۱۱ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
۰۴۰۷۱۱۱۰ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:
۰۴۰۷۱۱۱۱ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت۱۰Kg
۰۴۰۷۱۱۱۲ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۳ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۴ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۵ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۶ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار ـ ـ ـ۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۷ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۸ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی۵Kg
۰۴۰۷۱۱۱۹ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار۵Kg
۰۴۰۷۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر:
۰۴۰۷۱۱۹۱ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد۵Kg
۰۴۰۷۱۱۹۹ـ ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۴۰۷۱۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
ـ سایر تخم‌های تازه:
۰۴۰۷۲۰ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
۰۴۰۷۲۰۱۰ـ ـ ـ تخم خوراکی۳۲Kg
۰۴۰۷۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۷۲۹۰۰ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۷۹۰۰۰ـ سایر۳۲Kg
۰۴۰۸تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
ـ زرده تخم:
۰۴۰۸۱۱۰۰ـ ـ خشک‌کرده۱۵Kg
۰۴۰۸۱۹۰۰ـ ـ سایر۳۲Kg
ـ سایر:
۰۴۰۸۹۱۰۰ـ ـ خشک کرده۱۵Kg
۰۴۰۸۹۹۰۰ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۴۰۹۰۰۰۰عسل طبیعی۵۵Kg
۰۴۱۰محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
۰۴۱۰۰۰۱۰ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل۳۲Kg
۰۴۱۰۰۰۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۵۰۱۰۰۰۰موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.۳۲Kg
۰۵۰۲موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.*
۰۵۰۲۱۰۰۰ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها۵Kg
۰۵۰۲۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۰۵۰۳حذف شده
۰۵۰۴۰۰۰۰روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.۵Kg
۰۵۰۵پوست و سایر اجزاء پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزاء پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزاء پر.
۰۵۰۵۱۰۰۰ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک۴۰Kg
۰۵۰۵۹۰۰۰ـ سایر۴۰Kg
۰۵۰۶استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
۰۵۰۶۱۰۰۰ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید۵Kg
۰۵۰۶۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۰۵۰۷عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.
۰۵۰۷۱۰۰۰ـ عاج؛ پودر و آخال عاج۴۰Kg
۰۵۰۷۹۰۰ـ سایر۴۰Kg
۰۵۰۸۰۰۰۰مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.۴۰Kg
۰۵۰۹
۰۵۱۰۰۰۰۰عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.۵Kg
۰۵۱۱محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل ۱ یا ۳، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
۰۵۱۱۱۰۰۰ـ اسپرم گاو۵Kg
ـ سایر:
۰۵۱۱۹۱۰۰ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل ۳۲۰Kg
۰۵۱۱۹۹ـ ـ سایر:
۰۵۱۱۹۹۱۰ـ ـ ـ نطفه زنده۵Kg
۰۵۱۱۹۹۲۰ـ ـ ـ قرمز دانه۵Kg
۰۵۱۱۹۹۴۰ـ ـ ـ اسپرم۵Kg
۰۵۱۱۹۹۹۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۶۰۱انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره ۱۲۰۱۲
۰۶۰۱۱۰ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی:
۰۶۰۱۱۰۱۰ـ ـ ـ پیاز زعفران۵۵Kg
۰۶۰۱۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۶۰۱۲۰۰۰ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی۵U
۰۶۰۲سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند۵U
۰۶۰۲۱۰۱۰--- لاکی بامبو۵U
۰۶۰۲۱۰۹۰--- سایر۵U
۰۶۰۲۲۰۰۰ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده۵U
۰۶۰۲۳۰۰۰ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده۵U
۰۶۰۲۴۰۰۰ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده۵U
۰۶۰۲۹۰ـ سایر:
۰۶۰۲۹۰۱۰ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی۵Kg
۰۶۰۲۹۰۲۰ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی۵U
۰۶۰۲۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۶۰۳گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.
ـ تازه:
۰۶۰۳۱۱۰۰ـ ـ گل‌های سرخ۵۵Kg
۰۶۰۳۱۲۰۰ـ ـ میخک۵۵Kg
۰۶۰۳۱۳۰۰ـ ـ ارکیده۵۵Kg
۰۶۰۳۱۴۰۰ـ ـ داوودی۵۵Kg
۰۶۰۳۱۵۰۰ـ ـ سوسن۵۵Kg
۰۶۰۳۱۹ـ ـ سایر:
۰۶۰۳۱۹۱۰ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم۵۵Kg
۰۶۰۳۱۹۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۶۰۳۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۶۰۴زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر. شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای
۰۶۰۴۲۰ـ تازه:
۰۶۰۴۲۰۱۰ـ ـ ـ برگ‌های زنبق۵۵Kg
۰۶۰۴۲۰۲۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۶۰۴۹۰۰۰ـ سایر۴۰Kg
۰۷۰۱سیب‌زمینی، تازه یا سرد کرده
۰۷۰۱۱۰۰۰ـ بذر۵Kg
۰۷۰۱۹۰۰۰ـ سایر۱۰Kg
۰۷۰۲۰۰۰۰گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده۵۵Kg
۰۷۰۳پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.
۰۷۰۳۱۰۰۰ـ پیاز و موسیر۵۵Kg
۰۷۰۳۲۰۰۰ـ سیر۵۵Kg
۰۷۰۳۹۰۰۰ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه۵۵Kg
۰۷۰۴کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده
۰۷۰۴۱۰۰۰ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی۵۵Kg
۰۷۰۴۲۰۰۰ـ کلم بروکسل۵۵Kg
۰۷۰۴۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۷۰۵کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکرده
ـ کاهو:
۰۷۰۵۱۱۰۰ـ ـ کاهو کروی (سالادی)۵۵Kg
۰۷۰۵۱۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
ـ کاسنی:
۰۷۰۵۲۱۰۰ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)۵۵Kg
۰۷۰۵۲۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۰۶ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده و غده‌دار، ترب کرفس شنگ، چغندر سالاد، شلغم، هویج
۰۷۰۶۱۰۰۰ـ هویج و شلغم۵۵Kg
۰۷۰۶۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۷۰۷۰۰۰۰خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.۵۵Kg
۰۷۰۸سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده
۰۷۰۸۱۰۰۰ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)۵۵Kg
۰۷۰۸۲۰۰۰ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)۵۵Kg
۰۷۰۸۹۰۰۰ـ سایر سبزیجات غلافدار۵۵Kg
۰۷۰۹سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده
۰۷۰۹۲۰۰۰ـ مارچوبه۴۰Kg
۰۷۰۹۳۰۰۰ـ بادمجان۵۵Kg
۰۷۰۹۴۰۰۰ـ کرفس بغیر از کرفس غده‌دار۵۵Kg
ـ قارچ و قارچ دنبلان:
۰۷۰۹۵۱۰۰ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌۵۵Kg
۰۷۰۹۵۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۰۹۶۰۰۰ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)۵۵Kg
۰۷۰۹۷۰۰۰ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)۵۵Kg
ـ سایر:
۰۷۰۹۹۱۰۰ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد۵۵Kg
۰۷۰۹۹۲۰۰ـ ـ زیتون Squash۵۵Kg
۰۷۰۹۹۳۰۰ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی۵۵Kg
۰۷۰۹۹۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۱۰سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.
۰۷۱۰۱۰۰۰ـ سیب‌زمینی۵۵Kg
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:
۰۷۱۰۲۱۰۰ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)۵۵Kg
۰۷۱۰۲۲۰۰ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna۵۵Kg
۰۷۱۰۲۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۱۰۳۰۰۰ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)۵۵Kg
۰۷۱۰۴۰۰۰ـ ذرت شیرین۱۵Kg
۰۷۱۰۸۰۰۰ـ سایر سبزیجات۵۵Kg
۰۷۱۰۹۰۰۰ـ مخلوط سبزیجات۵۵Kg
۰۷۱۱سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.
۰۷۱۱۲۰۰۰ـ زیتون۵۵Kg
۰۷۱۱۴۰۰۰ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)۵۵Kg
ـ قارچ و دنبلان زمینی:
۰۷۱۱۵۱۰۰ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس۵۵Kg
۰۷۱۱۵۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۱۱۹۰۰۰ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات۵۵Kg
۰۷۱۲سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.
۰۷۱۲۲۰۰۰ـ پیاز۵۵Kg
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille - de - Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زمینی:
۰۷۱۲۳۱۰۰ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس۴۰Kg
۰۷۱۲۳۲۰۰ـ ـ قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)۵۵Kg
۰۷۱۲۳۳۰۰ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)۵۵Kg
۰۷۱۲۳۹۰۰ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۷۱۲۹۰ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:
۰۷۱۲۹۰۱۰ـ ـ ـ سیر۵۵Kg
۰۷۱۲۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۷۱۳سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده
۰۷۱۳۱۰۰۰ـ نخودفرنگی۵۵Kg
۰۷۱۳۲۰ـ نخود رسمی:
۰۷۱۳۲۰۱۰ـ ـ ـ لپه۱۵Kg
۰۷۱۳۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
ـ لوبیا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):
۰۷۱۳۳۱۰۰ـ ـ لوبیا از گونه‌های Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata۳۲Kg
۰۷۱۳۳۲۰۰ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)۱۰Kg
۰۷۱۳۳۳ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید:
(Phadealus Vulgaris)
۰۷۱۳۳۳۱۰ـ ـ ـ لوبیا چیتی۳۲Kg
۰۷۱۳۳۳۹۰ـ ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۷۱۳۳۴۰۰ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)۵۵Kg
۰۷۱۳۳۵۰۰ـ ـ لوبیا چشم بلبلی۵۵Kg
۰۷۱۳۳۹۰۰ـ ـ سایر۳۲Kg
۰۷۱۳۴۰۰۰ـ عدس۵Kg
۰۷۱۳۵۰۰۰از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba۴۰Kg
۰۷۱۳۶۰۰۰_ پیگون (Pigeon peas)۵۵Kg
۰۷۱۳۹۰۰۰ـ سایر۴۰Kg
۰۷۱۴ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو.
۰۷۱۴۱۰۰۰ـ ریشه مانیوک (Cassava)۲۰Kg
۰۷۱۴۲۰۰۰ـ سیب‌زمینی شیرین۵۵Kg
۰۷۱۴۳۰۰۰ـ سیب‌زمینی هندی۵۵Kg
۰۷۱۴۴۰۰۰ـ‌ قلقاس۵۵Kg
۰۷۱۴۵۰۰۰ـ یائوتیا۵۵Kg
۰۷۱۴۹۰۰۰ـ سایر۲۰Kg
۰۸۰۱نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.
ـ نارگیل:
۰۸۰۱۱۱۰۰ـ ـ رنده خشک‌کرده۵Kg
۰۸۰۱۱۲۰۰ـ ـ در قسمت درونی پوسته۵Kg
۰۸۰۱۱۹۰۰ـ ـ سایر۳۲Kg
ـ مغز برزیلی:
۰۸۰۱۲۱۰۰ـ ـ با پوست۴۰Kg
۰۸۰۱۲۲۰۰ـ ـ بدون پوست۴۰Kg
ـ بادام هندی:
۰۸۰۱۳۱۰۰ـ ـ با پوست۴۰Kg
۰۸۰۱۳۲۰۰ـ ـ بدون پوست۴۰Kg
۰۸۰۲سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.
ـ بادام:
۰۸۰۲۱۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۴۰Kg
۰۸۰۲۱۲۰۰ـ ـ‌ بدون غلاف سخت۵۵Kg
ـ فندق (گونه Corylus):
۰۸۰۲۲۱۰۰ـ ـ‌ درون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۲۲۰۰ـ ـ بدون غلاف سخت۵۵Kg
ـ گردوی معمولی:
۰۸۰۲۳۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۳۲۰۰ـ ـ بدون غلاف سخت۵۵Kg
ـ شاه‌بلوط‌ها:
۰۸۰۲۴۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۴۲۰۰ـ ـ بدون غلاف سخت۵۵Kg
ـ پسته‌ها:
۰۸۰۲۵۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۵۲ـ ـ بدون غلاف سخت:
۰۸۰۲۵۲۱۰ـ ـ ـ بدون پوست دوم۵۵Kg
۰۸۰۲۵۲۲۰ـ ـ ـ خلال مغز پسته۵۵Kg
۰۸۰۲۵۲۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
ـ مغزهای ماکادامیا:
۰۸۰۲۶۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۶۲۰۰ـ ـ بدون غلاف سخت۵۵Kg
۰۸۰۲۷۰۰۰ـ مغزهای۵۵Kg
۰۸۰۲۸۰۰۰ـ مغزهای۵۵Kg
۰۸۰۲۹۰۰۰ـ سایر۴۰Kg
۰۸۰۳تازه یا خشک‌کرده. موز، از جمله موز سبز،*
۰۸۰۳۱۰۰۰ـ موز سبز۲۶Kg
۰۸۰۳۹۰۰۰ـ سایر۲۶Kg
۰۸۰۴خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.
۰۸۰۴۱۰ـ خرما:
۰۸۰۴۱۰۱۰ـ ـ ـ استعمران۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۲۰ـ ـ ـ کبکاب۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۳۰ـ ـ ـ پیاروم۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۴۰ـ ـ ـ مضافتی۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۵۰ـ ـ ـ شاهانی۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۶۰ـ ـ ـ زاهدی۵۵Kg
۰۸۰۴۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۸۰۴۲۰۰۰ـ انجیر۵۵Kg
۰۸۰۴۳۰۰۰ـ آناناس۲۶Kg
۰۸۰۴۴۰۰۰ـ آواکادو۴۰Kg
۰۸۰۴۵۰۰۰ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین۵۵Kg
۰۸۰۵مرکبات، تازه یا خشک‌کرده
۰۸۰۵۱۰۰۰ـ پرتقال۵۵Kg
۰۸۰۵۲۰۰۰کلمانتین (Clementines)، ویلکینگ (Wilkings) و مرکبات دوگونه‌ای (Hybride) مشابه. Satsumas)؛ و Tangerines (از جمله ـ نارنگی)۵۵Kg
۰۸۰۵۴۰۰۰ـ گریپ فروت، شامل Pomelos۵۵Kg
۰۸۰۵۵۰۰۰ـ لیمو (Citrus Limon, Citrus Limonum)
و لیموترش کوچک (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)
۵۵Kg
۰۸۰۵۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۸۰۶انگور، تازه یا خشک‌کرده.
۰۸۰۶۱۰۰۰ـ تازه۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰ـ خشک‌کرده:
۰۸۰۶۲۰۱۰ـ ـ ـ مویز۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۲۰ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۳۰ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۴۰ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۵۰ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۶۰ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۷۰ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۸۰ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار۵۵Kg
۰۸۰۶۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۸۰۷خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه):
۰۸۰۷۱۱۰۰ـ ـ هندوانه۵۵Kg
۰۸۰۷۱۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۸۰۷۲۰۰۰ـ پاپایا۵۵Kg
۰۸۰۸سیب، گلابی و به، تازه.
۰۸۰۸۱۰۰۰ـ سیب۵۵Kg
۰۸۰۸۳۰۰۰ـ گلابی‌ها۵۵Kg
۰۸۰۸۴۰۰۰ـ به۵۵Kg
۰۸۰۹زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه
۰۸۰۹۱۰۰۰ـ زردآلو۵۵Kg
ـ آلبالو:
۰۸۰۹۲۱۰۰ـ ـ آلبالوهای ترش۵۵Kg
۰۸۰۹۲۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۸۰۹۳۰۰۰ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو۵۵Kg
۰۸۰۹۴۰۰۰ـ آلو و گوجه۵۵Kg
۰۸۱۰سایر میوه‌ها، تازه.
۰۸۱۰۱۰۰۰ـ توت‌فرنگی۵۵Kg
۰۸۱۰۲۰۰۰ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی۵۵Kg
۰۸۱۰۳۰۰۰ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای۴۰Kg
۰۸۱۰۴۰۰۰ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم۵۵Kg
۰۸۱۰۵۰۰۰ـ کیوی۵۵Kg
۰۸۱۰۶۰۰۰ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)۵۵Kg
۰۸۱۰۷۰۰۰ـ خرمالوها۵۵Kg
۰۸۱۰۹۰ـ سایر :
۰۸۱۰۹۰۱۰ـ ـ ـ انار۵۵Kg
۰۸۱۰۹۰۲۰ـ ـ ـ زرشک۵۵Kg
۰۸۱۰۹۰۳۰ـ ـ ـ عناب۵۵Kg
۰۸۱۰۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۸۱۱میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
۰۸۱۱۱۰۰۰ـ توت‌فرنگی۵۵Kg
۰۸۱۱۲۰۰۰ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز۵۵Kg
۰۸۱۰۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۸۱۲میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.
۰۸۱۲۱۰۰۰ـ گیلاس و آلبالو۵۵Kg
۰۸۱۲۹۰۰۰ـ سایر۵۵Kg
۰۸۱۳مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل. ۰۸ لغایت ۰۶ میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های ۰۸۰۱
۰۸۱۳۱۰۰ـ زردآلو۵۵Kg
۰۸۱۳۲۰۰۰ـ آلو۵۵Kg
۰۸۱۳۳۰۰۰ـ سیب۵۵Kg
۰۸۱۳۴۰۰۰ـ سایر میوه‌ها۵۵Kg
۰۸۱۳۵۰۰۰ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل۵۵Kg
۰۸۱۴۰۰۰۰در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت. پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی۵۵Kg
۰۹۰۱قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت.
ـ قهوه، بو نداده:
۰۹۰۱۱۱ـ ـ کافئین نگرفته:
۰۹۰۱۱۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۲۰Kg
۰۹۰۱۱۱۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی۵Kg
۰۹۰۱۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۹۰۱۱۲ـ ـ کافئین گرفته:
۰۹۰۱۱۲۱۰ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خرده_x001F_فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۱۱۲۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۱۱۲۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
ـ قهوه، بو داده:
۰۹۰۱۲۱ـ ـ کافئین نگرفته:
۰۹۰۱۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۱۲۱۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۱۲۱۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۹۰۱۲۲ـ ـ کافئین گرفته:
۰۹۰۱۲۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۱۲۲۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۱۲۲۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۹۰۱۹۰ـ سایر:
۰۹۰۱۹۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۱۹۰۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۱۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۰۲چای، حتی خوشبو شده
۰۹۰۲۱۰۰۰ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.۲۰Kg
۰۹۰۲۲۰۰۰ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر۲۰Kg
۰۹۰۲۳۰ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد:
۰۹۰۲۳۰۱۰ـ ـ ـ چای کیسه‌ای۵۵Kg
۰۹۰۲۳۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۲۴۰ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:
۰۹۰۲۴۰۱۰ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی۲۰Kg
۰۹۰۲۴۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۳۰۰ماته:
۰۹۰۳۰۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۳۰۰۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۳۰۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۰۴فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
ـ فلفل:
۰۹۰۴۱۱ـ ـ خردنشده و نساییده:
۰۹۰۴۱۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۲۰Kg
۰۹۰۴۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۹۰۴۱۲ـ ـ خردشده یا ساییده:
۰۹۰۴۱۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۴۱۲۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۴۱۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :
۰۹۰۴۲۱ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:
۰۹۰۴۲۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۴۲۱۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۰۴۲۲ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:
۰۹۰۴۲۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۴۲۲۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۰۹۰۵وانیل
۰۹۰۵۱۰ـ خرد نشده و نسابیده:
۰۹۰۵۱۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۱۰Kg
۰۹۰۵۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
۰۹۰۵۲۰ـ خرد شده و سابیده:
۰۹۰۵۲۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۱۵Kg
۰۹۰۵۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۰۶دارچین و گل درخت‌ دارچین.
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:
۰۹۰۶۱۱ـ ـ دارچین (Cinnamomum zeylanicum Blume):
۰۹۰۶۱۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۶۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
۰۹۰۶۱۹ـ ـ سایر:
۰۹۰۶۱۹۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۶۱۹۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۶۲۰ـ خرد شده یا ساییده:
۰۹۰۶۲۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۶۲۰۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی۱۰Kg
۰۹۰۶۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۷میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌:
۰۹۰۷۱۰ـ خرد نشده و سابیده نشده:
۰۹۰۷۱۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۷۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۷۲۰ـ خرد شده یا سابیده شده:
۰۹۰۷۲۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۷۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۸جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.
ـ جوز :
۰۹۰۸۱۱ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
۰۹۰۸۱۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۸۱۲ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:
۰۹۰۸۱۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۱۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
ـ پوست جوز هندی:
۰۹۰۸۲۱ـ ـ خرد نشده و نسابیده:
۰۹۰۸۲۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۲۱۹۰ـ ـ‌ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۸۲۲ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :
۰۹۰۸۲۲۱۰ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۲۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
ـ هل:
۰۹۰۸۳۱ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
۰۹۰۸۳۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۳۱۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۸۳۲ـ ـ خرد شده و سابیده شده:
۰۹۰۸۳۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۸۳۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۹تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
ـ تخم گشنیز:
۰۹۰۹۲۱ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :
۰۹۰۹۲۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۹۲۱۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۰۹۲۲ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
۰۹۰۹۲۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۰۹۲۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
ـ تخم زیره سبز:
۰۹۰۹۳۱ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده:
۰۹۰۹۳۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۵۵Kg
۰۹۰۹۳۱۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۹۰۹۳۲ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :
۰۹۰۹۳۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۵۵Kg
۰۹۰۹۳۲۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:
۰۹۰۹۶۱ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :
۰۹۰۹۶۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۵۵Kg
۰۹۰۹۶۱۹۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۹۰۹۶۲ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
۰۹۰۹۶۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۵۵Kg
۰۹۰۹۶۲۹۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۰۹۱۰زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
ـ زنجبیل:
۰۹۱۰۱۱ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :
۰۹۱۰۱۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۱۰۱۱۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۱۰۱۲ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده:
۰۹۱۰۱۲۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۱۰۱۲۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۰۹۱۰۲۰ـ زعفران:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
۰۹۱۰۲۰۱۰- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در _x000B_بسته_x001F_بندی کمتر از ده گرم۵۵Kg
۰۹۱۰۲۰۲۰ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته_x001F_بندی کمتر از ده گرم۵۵Kg
۰۹۱۰۲۰۳۰- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در _x000B_بسته_x001F_بندی ۱۰-۳۰ گرم۵۵Kg
۰۹۱۰۲۰۴۰ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته_x001F_بندی ۱۰-۳۰ گرم۵۵Kg
۰۹۱۰۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۹۱۰۳۰ـ‌ زردچوبه:
۰۹۱۰۳۰۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۲۰Kg
۰۹۱۰۳۰۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی۵Kg
۰۹۱۰۳۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
ـ سایر ادویه‌جات:
۰۹۱۰۹۱ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت ۱ – (ب) این فصل:
۰۹۱۰۹۱۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر۳۲Kg
۰۹۱۰۹۱۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی۲۰Kg
۰۹۱۰۹۱۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۰۹۱۰۹۹ـ ـ سایر:
۰۹۱۰۹۹۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:
۰۹۱۰۹۹۱۱ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو۵۵Kg
۰۹۱۰۹۹۱۹ـ ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۰۹۱۰۹۹۲۰ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :
۰۹۱۰۹۹۲۱ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو۴۰Kg
۰۹۱۰۹۹۲۹ـ ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
۰۹۱۰۹۹۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۱۰۰۱گندم و مخلوط گندم
ـ گندم دروم:
۱۰۰۱۱۱۰۰ـ ـ بذر۱۰Kg
۱۰۰۱۱۹ـ ـ سایر:
۱۰۱۱۹۱۰ـ ـ ـ گندم دامی۱۰Kg
۱۰۰۱۱۹۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ سایر:
۱۰۰۱۹۱۰۰ـ ـ بذر۱۰Kg
۱۰۰۱۹۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
۱۰۰۲چاودار
۱۰۰۲۱۰۰۰ـ بذر۳۲Kg
۱۰۰۲۹۰۰۰ـ سایر۳۲Kg
۱۰۰۳جو
۱۰۰۳۱۰۰۰ـ بذر۵Kg
۱۰۰۳۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۱۰۰۴جو دو سر
۱۰۰۴۱۰۰۰ـ بذر۵Kg
۱۰۰۴۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۱۰۰۵ذرت
۱۰۰۵۱۰۰۰ـ بذر۵Kg
۱۰۰۵۹۰ـ سایر:
۱۰۰۵۹۰۱۰ـ ـ ـ ذرت دامی۵Kg
۱۰۰۵۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۰۰۶برنج
۱۰۰۶۱۰۰۰ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)۲۶Kg
۱۰۰۶۲۰۰۰ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه‌ای)۳۲Kg
۱۰۰۶۳۰۰۰ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده۴۰Kg
۱۰۰۶۴۰۰۰ـ خرده برنج۴۰Kg
۱۰۰۷دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای)
۱۰۰۷۰۰۱۰ـ بذر۵Kg
۱۰۰۷۰۰۹۰ـ سایر۵Kg
۱۰۰۸گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات
۱۰۰۸۱۰۰۰ـ گندم سیاه۵Kg
۱۰۰۸۲۰ـ ارزن:
۱۰۰۸۰۰۲۱ـ ـ بذر۵Kg
۱۰۰۸۰۰۲۹ـ ـ سایر۵Kg
۱۰۰۸۰۰۳۰ـ دانه قناری۵Kg
۱۰۰۸۰۰۴۰ـ فونیو۱۰Kg
۱۰۰۸۰۰۵۰ـ گیاه غازیانی۱۰Kg
۱۰۰۸۰۰۶۰ـ تریتکال۱۰Kg
۱۰۰۸۰۰۹۰ـ سایر غلات۵Kg
۱۱۰۱۰۰۰۰آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.۵۵Kg
۱۱۰۲آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.
۱۱۰۲۲۰۰۰ـ آرد ذرت۳۲Kg
۱۱۰۲۹۰ـ سایر :
۱۱۰۲۹۰۱۰ـ ـ ـ آرد برنج۵۵Kg
۱۱۰۲۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۱۱۰۳بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.
ـ بلغور و زبره:
۱۱۰۳۱۱۰۰ـ ـ از گندم۲۶Kg
۱۱۰۳۱۳۰۰ـ ـ از ذرت۲۶Kg
۱۱۰۳۱۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۱۰۳۲۰۰۰ـ به هم فشرده به صورت حبه۴۰Kg
۱۱۰۴۱۰، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground). دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، باستثنای برنج شماره ۰۶
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:
۱۱۰۴۱۲۰۰ـ ـ از جو دو سر۴۰Kg
۱۱۰۴۱۹۰۰ـ ـ از سایر غلات۴۰Kg
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):
۱۱۰۴۲۲۰۰ـ ـ از جو دو سر۴۰Kg
۱۱۰۴۲۳۰۰ـ ـ از ذرت۲۶Kg
۱۱۰۴۲۹۰۰ـ ـ از سایر غلات۴۰Kg
۱۱۰۴۳۰۰۰ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده۴۰Kg
۱۱۰۵آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
۱۱۰۵۱۰۰۰ـ آرد، زبره و پودر۲۶Kg
۱۱۰۵۲۰۰۰ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»۲۶Kg
۱۱۰۶آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره ۰۷۱۳ ، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره ۰۷۱۴ و محصولات فصل ۸.
۱۱۰۶۱۰۰۰ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره ۱۳ ۰۷۲۰Kg
۱۱۰۶۲۰۰۰از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره ۰۷۱۴۲۰Kg
۱۱۰۶۳۰۰۰ـ از محصولات فصل ۸۲۰Kg
۱۱۰۷مالت، حتی بو داده.
۱۱۰۷۱۰۰۰ـ بو نداده۱۰Kg
۱۱۰۷۲۰۰۰ـ بو نداده۱۰Kg
۱۱۰۸نشاسته و فکول؛ اینولین.
ـ نشاسته و فکول:
۱۱۰۸۱۱۰۰ـ ـ نشاسته گندم۴۰Kg
۱۱۰۸۱۲ـ ـ نشاسته ذرت:
۱۱۰۸۱۲۱۰ـ ـ ـ گرید دارویی۲۰Kg
۱۱۰۸۱۲۹۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۱۰۸۱۳۰۰ـ ـ فکول سیب‌زمینی۴۰Kg
۱۱۰۸۱۴۰۰ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)۴۰Kg
۱۱۰۸۱۹۰۰ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها۴۰Kg
۱۱۰۸۲۰۰۰ـ اینولین۱۵Kg
۱۱۰۹۰۰۰۰گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده۲۰Kg
۱۲۰۱لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده
۱۲۰۱۱۰۰۰ـ بذر۵Kg
۱۲۰۱۹۰۰۰ـ سایر۱۰Kg
۱۲۰۲یا خرد شده. (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده بادام زمینی
۱۲۰۲۳۰۰۰ـ بذر۳۲Kg
ـ سایر:
۱۲۰۲۴۱۰۰ـ ـ درون غلاف سخت۱۵Kg
۱۲۰۲۴۲۰۰ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده۳۲Kg
۱۲۰۳۰۰۰۰کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده)۵Kg
۱۲۰۴۰۰۰۰دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده۵Kg
۱۲۰۵کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:
۱۲۰۵۱۰۰۰ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک۱۰Kg
۱۲۰۵۱۰۰۰ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک: (Low Erucic acid)۱۰Kg
۱۲۰۵۹۰۰۰ـ سایر۱۰Kg
۱۲۰۶۰۰۰۰دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده.۱۰Kg
۱۲۰۷سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشده
۱۲۰۷۱۰۰۰ـ هسته میوه نخل و مغز آن۵Kg
ـ دانه پنیه:
۱۲۰۷۲۱۰۰ـ ـ بذر۵Kg
۱۲۰۷۲۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۰۷۳۰۰۰ـ دانه روغن کرچک۵Kg
۱۲۰۷۴۰۰۰ـ دانه کنجد۱۰Kg
۱۲۰۷۵۰۰۰ـ دانه خردل۱۰Kg
۱۲۰۷۶۰۰۰ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)۱۰Kg
۱۲۰۷۷۰۰۰ـ دانه خربزه۵Kg
ـ سایر:
۱۲۰۷۹۱۰۰ـ ـ دانه خشخاش۵۵Kg*
۱۲۰۷۹۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۰۸آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
۱۲۰۸۱۰۰۰ـ از دانه سویا۱۰Kg
۱۲۰۸۹۰ـ سایر:
۱۲۰۸۹۰۱۰ـ ـ ـ آرد بادام زمینی۴۰Kg
۱۲۰۸۹۰۲۰ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش۵۵Kg*
۱۲۰۸۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
۱۲۰۹دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت.
۱۲۰۹۱۰۰۰ـ تخم چغندرقند۵Kg
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:
۱۲۰۹۲۱۰۰ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)۵Kg
۱۲۰۹۲۲۰۰ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)۱۰Kg
۱۲۰۹۲۳۰۰ـ ـ بذرهای Fescue۵Kg
۱۲۰۹۲۴۰۰ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی۵Kg
۱۲۰۹۲۵۰۰ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)۵Kg
۱۲۰۹۲۹ـ ـ سایر:
۱۲۰۹۲۹۱۰ـ ـ ـ تخم چمن۵Kg
۱۲۰۹۲۹۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۰۹۳۰۰۰ـ تخم نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند۵Kg
ـ سایر:
۱۲۰۹۹۱۰۰ـ ـ تخم سبزیجات۵Kg
۱۲۰۹۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۱۰گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازک.
۱۲۱۰۱۰۰۰ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده۲۰Kg
۱۲۱۰۲۰۰۰ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک۲۰Kg
۱۲۱۱نباتات، اجزاء نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگل کشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه یا خشک‌کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
۱۲۱۱۲۰۰۰ـ ریشه جینسینگ۱۵Kg
۱۲۱۱۳۰۰۰ـ برگ کوکا۱۵Kg**
۱۲۱۱۴۰۰۰ـ کاه خشخاش۱۵Kg**
۱۲۱۱۹۰ـ سایر:
۱۲۱۱۹۰۱۰ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه۵Kg
۱۲۱۱۹۰۲۰ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان۴۰Kg
۱۲۱۱۹۰۹۱ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی۱۵Kg
۱۲۱۱۹۰۹۹ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۱۲خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی:
۱۲۱۲۲۱۰۰ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان۲۰Kg
۱۲۱۲۲۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ سایر :
۱۲۱۲۹۱۰۰ـ ـ چغندر قند۲۰Kg
۱۲۱۲۹۲۰۰ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)۱۰Kg
۱۲۱۲۹۳۰۰ـ ـ نیشکر۱۰Kg
۱۲۱۲۹۴۰۰ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ۱۰Kg
۱۲۱۲۹۹۰۰ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۲۱۳۰۰۰۰کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.۱۰Kg
۱۲۱۴شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
۱۲۱۴۱۰۰۰ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه۵Kg
۱۲۱۴۹۰۰۰ـ سایر۵Kg
۱۳۰۱گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
۱۳۰۱۲۰۰۰ـ صمغ عربی۵Kg
۱۳۰۱۹۰۰۰ـ سایر:
۱۳۰۱۹۰۱۰ـ ـ ـ باریچه۵Kg
۱۳۰۱۹۰۲۰ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین )۵Kg
۱۳۰۱۹۰۳۰ـ ـ ـ سقز۵Kg
۱۳۰۱۹۰۴۰ـ ـ ـ کتیرا۵Kg
۱۳۰۱۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۳۰۲شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified)، مشتق از نباتات.
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:
۱۳۰۲۱۱۰۰ـ ـ تریاک۵۵Kg*
۱۳۰۲۱۲۰۰ـ ـ از شیرین‌بیان۱۰Kg
۱۳۰۲۱۳۰۰ـ ـ از رازک۵Kg
۱۳۰۲۱۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
۱۳۰۲۲۰۰۰ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها۵Kg
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:
۱۳۰۲۳۱۰۰ـ ـ آگارآگار۵Kg
۱۳۰۲۳۲۰۰ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار۵Kg
۱۳۰۲۳۹۰۰ـ ـ سایر۵Kg
۱۴۰۱مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکه سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
۱۴۰۱۱۰۰۰ـ بامبو۲۰Kg
۱۴۰۱۲۰۰۰ـ خیزران۲۰Kg
۱۴۰۱۹۰۰۰ـ سایر۲۰Kg
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
۱۴۰۴۲۰۰۰ـ لینتر پنبه۵Kg
۱۴۰۴۰۰۹۰ـ سایر:
۱۴۰۴۹۰۱۰ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن۳۲Kg
۱۴۰۴۹۰۲۰ـ ـ ـ وسمه۳۲Kg
۱۴۰۴۳۰۹۰ـ ـ ـ کوکوپیت۵Kg
۱۴۰۴۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۱۵۰۱چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره ۰۹ ۰۲ یا ۰۳ ۱۵ می‌گردند.
۱۵۰۱۰۰۱۰ـ روغن خوک۵Kg*
۱۵۰۱۰۰۲۰ـ ‌سایر چربی خوک۵Kg*
۱۵۰۱۰۰۹۰ـ سایر۵Kg
۱۵۰۲چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۱۵۰۳ می گردند.
۱۵۰۲۱۰ـ پیه آب کرده:
۱۵۰۲۱۰۱۰ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی۵Kg
۱۵۰۲۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۲۰۲۹۰ـ سایر :
۱۵۰۲۹۰۱۰--- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی۵Kg
۱۵۰۲۹۰۹۰--- سایر۵Kg
۱۵۰۳۰۰۰۰استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.۵Kg
۱۵۰۴چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزاء آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
۱۵۰۴۱۰۰۰ـ روغن‌جگر ماهی و اجزاء آن۵Kg
۱۵۰۴۲۰۰۰ـ چربی و روغن ماهی و اجزاء‌آنها، بغیر از روغن جگر۵Kg
۱۵۰۴۳۰۰۰ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزاء آنها۵Kg
۱۵۰۵۰۰چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.
۱۵۰۵۰۰۱۰ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی۵Kg
۱۵۰۵۰۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۵۰۶۰۰۰۰سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.۵Kg
۱۵۰۷روغن سویا و اجزاء آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
۱۵۰۷۱۰۰۰ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته۲۰Kg
۱۵۰۷۹۰۰۰ـ سایر۲۶Kg
۱۵۰۸روغن ‌بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
۱۵۰۸۱۰۰۰ـ روغن خام۱۵Kg
۱۵۰۸۹۰۰۰ـ سایر۲۰Kg
۱۵۰۹روغن‌زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
۱۵۰۹۱۰ـ بکر (روغن زیتون):
۱۵۰۹۱۰۱۰ـ ـ ـ با بسته_x001F_بندی سه لیتر و کمتر۵۵Kg
۱۵۰۹۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۶Kg
۱۵۱۰۰۰۰۰سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹۳۲Kg
۱۵۱۱روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
۱۵۱۱۱۰۰۰ـ روغن خام۴۰Kg
۱۵۱۱۹۰ـ سایر:
۱۵۱۱۹۰۱۰ـ ـ ـ R.B.D۴۰Kg
۱۵۱۱۹۰۲۰--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی۵Kg
۱۵۱۱۹۰۳۰ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD۴۰Kg
۱۵۱۱۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۶Kg
۱۵۱۲روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزاء آنها:
۱۵۱۲۱۱۰۰ـ ـ روغن خام۲۰Kg
۱۵۱۲۱۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزاء آن:
۱۵۱۲۲۱۰۰ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده۲۰Kg
۱۵۱۲۲۹۰۰ـ ـ سایر۵۵Kg
۱۵۱۳روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزاء آن:
۱۵۱۳۱۱۰۰ـ ـ روغن خام۱۰Kg
۱۵۱۳۱۹ـ‌ ـ سایر:
۱۵۱۳۱۹۱۰ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی۴۰Kg
۱۵۱۳۱۹۹۰ـ ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:
۱۵۱۳۲۱۰۰ـ ـ‌ روغن خام۴۰Kg
۱۵۱۳۲۹ـ ـ سایر:
ـ ـ ـ RBD:
۱۵۱۳۲۹۱۱ـ ـ ـ ـ استئارین۴۰Kg
۱۵۱۳۲۹۱۲ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین۴۰Kg
۱۵۱۳۲۹۱۹ـ ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۵۱۳۲۹۹۰ـ ـ ـ سایر:
۱۵۱۳۲۹۹۱ـ ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD۴۰Kg
۱۵۱۳۲۹۹۹ـ ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۵۱۴روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:
۱۵۱۴۱۱۰۰ـ ـ روغن خام۲۰Kg
۱۵۱۴۱۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
ـ سایر:
۱۵۱۴۹۱۰۰ـ ـ روغن خام۱۰Kg
۱۵۱۴۹۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
۱۵۱۵سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
ـ روغن تخم کتان و اجزاء آن:
۱۵۱۵۱۱۰۰ـ ـ روغن خام۵Kg
۱۵۱۵۱۹۰۰ـ ـ سایر۱۰Kg
ـ روغن ذرت و اجزاء آن:
۱۵۱۵۲۱۰۰ـ ـ روغن خام۱۰Kg
۱۵۱۵۲۹۰۰ـ ـ سایر۲۶Kg
۱۵۱۵۳۰۰۰ـ روغن کرچک و اجزاء آن۵Kg
۱۵۱۵۰۰۰ـ روغن کنجد و اجزاء آن۱۰Kg
۱۵۱۵۹۰ـ سایر :
۱۵۱۵۹۰۱۰ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن۵Kg
۱۵۱۵۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۱۵Kg
۱۵۱۶چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.
۱۵۱۶۱۰۰۰ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزاء آنها۲۰Kg
۱۵۱۶۲۰ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزاء آنها:
۱۵۱۶۲۰۱۰ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)۵Kg
۱۵۱۶۲۰۲۰ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR۵Kg
۱۵۱۶۲۰۹۰ـ ـ ـ سایر۲۰Kg
۱۵۱۷مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزاء چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره ۱۵۱۶
۱۵۱۷۱۰۰۰ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع۴۰Kg
۱۵۱۷۹۰ـ سایر:
۱۵۱۷۹۰۱۰ـ ـ ـ روغن خوک بدلی۵Kg*
۱۵۱۷۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵۵Kg
۱۵۱۸۰۰۰۰فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزاء چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. یا مخلوط‌ها می‌شوند؛ ۱۵ (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، باستثنای آنهایی که مشمول شماره ۱۶ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده ۱۰Kg
۱۵۱۹حذف شده
۱۵۲۰۰۰۰۰محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار. گلیسرول خام؛ آب‌ها و۵Kg
۱۵۲۱موم_x001F_های نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
۱۵۲۱۱۰ـ موم‌های نباتی:
۱۵۲۱۱۰۱۰ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس۵Kg
۱۵۲۱۱۰۹۰ـ ـ ـ سایر۵Kg
۱۵۲۱۹۰ـ سایر:
۱۵۲۱۹۰۱۰ـ ـ ـ موم زنبور عسل۵Kg
۱۵۲۱۹۰۲۰ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)۵Kg
۱۵۲۱۹۰۹۰ـ ـ ـ سایر۴۰Kg
۱۵۲۲۰۰۰۰(Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها۵Kg

صفحه کد تعرفه و حقوق گمرکی توسط کارشناسان مجرب وبسایت ترخیصی در حال به روز رسانی است ! آخرین به روزرسانی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ، ساعت ۰۶:۳۰